MH SR navyšuje alokáciu výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27


Dátum: 17.06.2022

Obrázok k aktualite MH SR navyšuje alokáciu výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27
MH SR ako SO pre OP II vydalo Usmernenie č. 6 k výzve OPII-MH/DP/2020/11.3-27 o navýšení indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Viac informácií TU.
Skočiť na hlavné menu