Mesto Vranov nad Topľou zrealizovalo komplexnú obnovu obradnej siene


Dátum: 03.03.2024

Obrázok k aktualite Mesto Vranov nad Topľou zrealizovalo komplexnú obnovu obradnej siene
Po čiastočných rekonštrukciách zrealizovaných v rokoch 2018 a 2019, mesto Vranov nad Topľou od roku 2022 postupne zrealizovalo komplexnú rekonštrukciu Mestského centra kultúry – obradnej siene. Rekonštrukčné práce tejto železobetónovej skeletovej stavby začali úpravou vstupných priestorov a strechy. V tejto časti rekonštrukcie bola komplexne opravená strecha, a to osadením nového strešného plášťa o rozlohe 707 m2 a vymenené vstupné dvere a existujúce zasklenie, vymenená bola vonkajšia dlažba a podhľad.

Zrealizovaná bola aj rekonštrukcia vstupného schodiska s rampou pre imobilných. Vo vstupných priestoroch boli vymenené vykurovacie telesá. V úvode roka 2023, bolo zrealizované zateplenie obvodového plášťa budovy a zrealizovaná bola aj výmena starých, drevených okien a dverí. Vonkajší plášť budovy bol zateplený systémovým zateplením s minerálnou vlnou. Súčasťou tejto časti rekonštrukcie bola aj výmena dlažby pri bočných vstupoch budovy. Zároveň, uplynulý rok bola zrealizovaná aj tretia časť rekonštrukcie, a to rekonštrukcia vnútorných priestorov a osvetlenia. Vnútorný priestor budovy zostal pôvodne dispozične riešený, opticky bola oddelená časť šatní a toaliet, a to ľahkou nábytkovou lamelovovu stenou. Zrealizované boli úpravy stien, z ktorých boli odstránené pôvodné obklady, zrovnaný bol ich povrch pre osadenie nových tapiet a 3D obkladov. Vymenené boli stropy vstupnej časti budovy, a to z pôvodného PVC lamelového systému za sadrokartónový hladký strop s novými svietidlami. Súčasťou rekonštrukcie bolo celoplošné prebrúsenie kameninovej dlažby, šedého mramoru, ako aj výmena obradného stola a interiérového nábytku. „Touto rekonštrukciou sme budove dali nielen nový, moderný dizajn, ale samotným zrealizovaním spomínaných stavebných prác, ako napríklad zateplenie strechy a obvodového plášťa budovy, výmenou okien, úpravou priečelia budovy, určite ušetríme nemalé prostriedky na energiách,“ konštatoval primátor mesta Ján Ragan.


Mesto na túto rekonštrukciu získalo finančné prostriedky z regionálneho príspevku z Akčného plánu ktorý bol schválený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako aj v rámci výzvy Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, a to v celkovej výške 266 000 eur. Celkovo mesto do tejto rekonštrukcie preinvestovalo z vlastných prostriedkov približne 205 000 eur.

Skočiť na hlavné menu