Mesto Myjava začne v roku 2023 revitalizáciu sídliska Pri štadióne


Dátum: 19.12.2022

Obrázok k aktualite Mesto Myjava začne v roku 2023 revitalizáciu sídliska Pri štadióne
Mesto Myjava začne v roku 2023 projekt revitalizácie sídliska Pri štadióne, ktorý sa bude týkať úprav územia s rozlohou 66.943 štvorcových metrov (m2). TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.

Predmetom projektu je revitalizovanie sídliska, a to konkrétne dvoch jeho vnútroblokov s celkovou revitalizovanou rozlohou 66.943 m2. "Vnútroblok 1 je územie ohraničené ulicami Štúrova, Hodžova, Bradáčova a 1. SNR. V rámci tejto časti revitalizujeme celkovo 34.681 m2 plochy," uviedol Hrin.

Vnútroblok 2 je územie ohraničené ulicami Bradáčova, Hodžova, M. Marečka, Trokanova a 1. SNR. V rámci vnútrobloku 2 bude revitalizovaných celkovo 32.262 m2 plochy. "V obidvoch blokoch plánujeme rekonštrukciu komunikačných a spevnených plôch na vybraných úsekoch, rekonštrukciu kontajnerových stojísk, výmenu a doplnenie mestského mobiliáru či výsadbu zelene. Vo vnútrobloku 1 sa plánuje i
rekonštrukcia existujúceho ihriska na multifunkčné športovisko," informoval hovorca.

Ako doplnil, revitalizáciou vnútroblokov vznikne zvýšený podiel zelene a priepustných plôch. "Tým sa zlepšia mikroklimatické podmienky i hospodárenie s vodou a prispejeme tak k zlepšeniu podmienok života predovšetkým obyvateľov sídliska. Celý projekt je svojimi aktivitami zameraný na regeneráciu sídliska uplatňujúci ekologické princípy ochrany a tvorby zelene," povedal Hrin.

Predpokladaný začiatok realizácie projektu je naplánovaný na máj 2023. Celkové oprávnené výdavky na projekty sú vo výške 762.667,35 eura, poskytnutá výška nenávratného finančného príspevku je 724 667,35 eura a výška spolufinancovania mestom je 38.140,39 eura.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu