Mesto Levice začína s rekonštrukciou Materskej školy na Tekovskej


Dátum: 15.05.2022

Obrázok k aktualite Mesto Levice začína s rekonštrukciou Materskej školy na Tekovskej
Mesto Levice začína s realizáciou rekonštrukcie Materskej školy na Tekovskej ulici v Leviciach. Cieľom rekonštrukcie je zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy. Celkové výdavky projektu sú vyčíslené na 796.190 eur, výška nenávratného finančného príspevku z Európskej únie predstavuje 560.188 eur, informovala projektová manažérka mestského úradu Dana Kišová.

Objekt materskej školy, ktorá bola skolaudovaná v roku 1978, je zložený z dvoch pavilónov, materskej školy a hospodárskeho pavilónu. Tie sú v súčasnosti v zlom technickom stave, obvodové steny, strešný plášť a väčšina otvorových konštrukcií nevyhovujú súčasným technickým normám. V rámci realizácie projektu by mali byť zateplené obvodové steny, strešný plášť, podlahy a vymenené by mali byť otvorové konštrukcie. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia a vyregulovanie vykurovacieho systému a renovácia osvetlenia.

Počas rekonštrukčných prác bude chod materskej školy zabezpečený v náhradných priestoroch. Deti sa spolu s učiteľkami premiestnia na jún do voľného pavilónu základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Počas letných prázdnin funguje v meste systém rotácie, deti budú podľa potreby umiestnené v Materskej škole Hviezdoslavova alebo Materskej škole Okružná. V septembri sa opäť vrátia do priestorov základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu