Medzinárodný deň Rómov


Dátum: 08.04.2023

Obrázok k aktualite  Medzinárodný deň Rómov
 Medzinárodný deň Rómov, ktorý pripadá na 8. apríla, sa pripomína už viac ako 30 rokov. Rozhodlo sa o tom v roku 1990 neďaleko Varšavy na štvrtom Svetovom kongrese Rómov organizovanom Medzinárodnou rómskou úniou (International Romani Union, IRU). Výber tohto dňa súvisel s pripomenutím prvého celosvetového stretnutia Rómov od 8. apríla do 12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne.

Prvý Svetový kongres Rómov (Romano kongreso lumiakro) sa stal prvým oficiálnym a jednotným politickým vystúpením Rómov. Rómske delegácie zo 14 štátov vtedy deklarovali spoločný pôvod, etnické pomenovanie Róm a prihlásili sa ku krajine svojho pôvodu - Indii.

Účastníci prvého kongresu prijali rómsku zástavu: dovtedajšie dva pruhy - modrý (symbol neba) a zelený (spätosť Rómov s prírodou) doplnil v strede červený kruh, symbol Ašókskej čakry. Delegáti schválili aj medzinárodnú hymnu Geľem, geľem, pochádzajúcu zo starobylej piesne známej pôvodne v Rumunsku a Srbsku.

Delegáti založili tiež novú medzinárodnú organizáciu Rómov - Union Romani (Únia Rómov), ktorá zastupovala 71 rómskych organizácií z 21 štátov. V marci 1979 sa stala poradným orgánom Organizácie Spojených národov (OSN). V súčasnosti sa nazýva Medzinárodná rómska únia (International Romani Union, IRU).

Podkomisia OSN pre prevenciu diskriminácie uznala Rómov ako svojbytnú národnú etnickú skupinu v roku 1997. O dva roky neskôr sa Medzinárodná rómska únia stala členom sekcie mimovládnych organizácii pri OSN.

Rómovia sú druhou najpočetnejšiu menšinou v Slovenskej republike. V roku 1991 prijala slovenská vláda Zásady vládnej politiky k Rómom. Základnou tézou dokumentu bolo uznanie etnickej svojbytnosti Rómov na úrovni ostatných menšín. Zrovnoprávnili sa tak s ostatnými národnostnými menšinami a počas sčítania obyvateľov v roku 1991 sa mohli k tejto národnosti prihlásiť.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu