Medzi prihraničnými obcami Veľký Horeš a Nagyrozvágy dokončili cestu za viac ako jeden milión eur


Dátum: 17.08.2023

Obrázok k aktualite Medzi prihraničnými obcami Veľký Horeš a Nagyrozvágy dokončili cestu za viac ako jeden milión eur
V prihraničnej oblasti v okrese Trebišov boli aktuálne dokončené stavebné práce súvisiace s obnovou cestnej komunikácie medzi obcami Veľký Horeš a Nagyrozvágy. Celková dĺžka cestného úseku, ktorý prešiel revitalizáciou je takmer 2300 metrov. Realizáciu diela v hodnote viac ako jeden milión eur bez DPH zabezpečila spoločnosť Eurovia SK.

Obnovou sa dosiahlo skrátenie dĺžky obecnej prepravy medzi obcami na približne štyri kilometre. Informovala o tom spoločnosť Eurovia SK. Hlavným zámerom stavebných prác bolo obnoviť pôvodné cestné spojenie medzi obcami Veľký Horeš a Nagyrozvágy. V rámci obnovy cesty sa najskôr realizovali výkopové práce a následne bola vybudovaná úplne nová konštrukcia vozovky. „V závere rekonštrukcie sme túto novovybudovanú vozovku napojili pomocou stykovej križovatky na miestnu komunikáciu na ulici Rozvágyskej v obci Veľký Horeš. Taktiež sme zabezpečili jej napojenie na preprojektovaný úsek na maďarskej strane,“ informovala hovorkyňa spoločnosti Eurovia SK Simona Tančáková.

Súčasťou stavebných prác bola aj rekonštrukcia časti miestnej komunikácie na ulici Rozvágyskej v obci Veľký Horeš. Práve tento úsek bol strategickou súčasťou realizovaného projektu a mal za úlohu prepojiť cestu tretej triedy III/3690 s obnovovaným cestným úsekom. Na úseku s dĺžkou 521 m boli odfrézované existujúce asfaltové vrstvy a následne bola položená nová vrstva asfaltobetónu. Veľkým benefitom je tiež vybudovanie nového 1,5 metra širokého chodníka pre peších.

Projekt sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika -Maďarsko.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu