Materskú školu v Šenkviciach zrekonštruujú za viac ako 2 milióny eur


Dátum: 15.03.2023

Obrázok k aktualite Materskú školu v Šenkviciach zrekonštruujú za viac ako 2 milióny eur

„V Bratislavskom kraji chýba asi 2500 miest v materských školách. Spôsobil to predovšetkým nárast obyvateľov v našom regióne, kde ročne pribudne asi 7 až 10 tisíc obyvateľov. Problémom je ale aj investičný dlh a finančná náročnosť budovania nových miest v škôlkach, ktorú mestá a obce nie sú schopné zvládnuť z vlastných rozpočtov. Avšak vďaka našej intervencii a pripravenosti miest i obcí boli schválené tri desiatky projektov,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Intenzívna výstavba v suburbánnych oblastiach Bratislavy bez zodpovedajúcej infraštruktúry služieb spôsobuje absenciu a nedostupnosť miest v materských školách (MŠ). Bratislavský samosprávny kraj (BSK) preto bojoval za presun alokácie v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v prospech témy budovania kapacít MŠ. V spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako riadiacim orgánom IROP sa to podarilo.

Výzva bola vyhlásená v marci 2022 MIRRI SR. Schválených bolo 29 projektov v celkovej hodnote 36 miliónov eur. Všetky projekty musia byť ukončené do konca roka 2023. Z týchto 29 projektov sa už 7 realizuje v rámci bratislavských mestských častí a 22 v území okresov Pezinok, Malacky a Senec. 

Predmetom projektov sú prístavby, nadstavby a rozširovanie kapacít existujúcich predškolských zariadení, ale tiež výstavba úplne nových materských škôl. Súčasťou sú aj investície do vonkajších areálov a ihrísk a materiálno-technického vybavenia škôlok.

Najnovším projektom, ktorý ide do výstavby, je materská škola v Šenkviciach. Základný kameň tento týždeň poklepali zástupcovia obce aj župy. Celkovo je na rozšírenie kapacity vyčlenených 2,137 milióna eur, z toho 2,03 milióna eur pokryje finančný príspevok. Kapacita škôlky sa navýši jej nadstavbou, čo vytvorí ďalších 44 miest. Súčasťou projektu je aj modernizácia kuchyne a jej vybavenia, všetko v rámci zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy. Rovnako sa obnoví areál a vytvorí sa ihrisko. V rámci financií sa nakúpi aj vybavenie, napríklad nábytok, ako aj didaktické pomôcky. Projekt by mal byť ukončený v novembri 2023.

„Slovensko sa dlhodobo borí s nedostatkom miest v materských školách, to je jednoducho fakt už vyše 13 rokov. Najhoršie je na tom práve Bratislavský kraj. Preto je nesmierne dôležité, aby samosprávy akejkoľvek úrovne dbali o túto tému a snažili sa skvalitňovať životy rodičom a ich deťom v (pred)školskom veku. Teší ma, že BSK takou samosprávou je a aktívne sa zaujíma o potreby mladých rodín s deťmi,“ doplnila podpredsedníčka BSK pre sociálnu oblasť Simona Petrík.


Skočiť na hlavné menu