Materské školy v Prievidzi by mohli začať čerpať energiu z obnoviteľných zdrojov


Dátum: 12.06.2023

Obrázok k aktualite Materské školy v Prievidzi by mohli začať čerpať energiu z obnoviteľných zdrojov
MŠ, Ul. J. Matúšku a MŠ, Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi by mohli začať čerpať energie z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom zariadenia na využitie slnečnej energie. Mesto Prievidza počíta s osadením monokryštalických fotovoltaických panelov na výrobu elektriny bez batériového úložiska pre obe materské škôlky s výkonom 10 KWp, pre každú škôlku. Oba projekty v celkovej hodnote takmer 52 900 eur, by mesto chcelo z veľkej miery financovať z nenávratného finančného príspevku z prostriedkov EÚ.


Objekty pre projekt sa vyberali na základe analýzy okolia. Úlohu zohrali vonkajšie vplyvy, realizácia rekonštrukcie strechy, analýzy dosiahnuteľnej úspory – zníženie prevádzkových nákladov. Prioritou bolo dosiahnutie efektívnej, ekologickej výroby el. energie z lokálneho obnoviteľného zdroja energie, kde je predpoklad zníženia prevádzkových nákladov na el. energiu a postupná nezávislosť od centrálnej el. siete.

„Podarilo sa nám pripraviť kvalitné projekty, ktoré sa uchádzajú o financovanie z operačného programu Kvalita životného prostredia. Radi by sme s využívaním fotovoltaických panelov postupne pokračovali aj pre ďalšie objekty, bude však záležať aké výzvy budú vyhlásené a či budeme schopní pripraviť všetky potrebné podklady v termínoch,“ popisuje vedúci referátu pre projekty a investície Mgr. Ivan Benca.


Skočiť na hlavné menu