M. Beňová: Verím, že CoFoE pomôže pri hľadaní spoločných európskych riešení


Dátum: 14.12.2021

Obrázok k aktualite M. Beňová: Verím, že CoFoE pomôže pri hľadaní spoločných európskych riešení
Verím, že Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) pomôže pri hľadaní spoločných európskych riešení na existujúce výzvy a prispeje k prehĺbeniu vzájomnej solidarity, spolupráce a spolupatričnosti v Európskej únii (EÚ). Pre TASR to uviedla slovenská europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD).

Zohľadnenie názorov občanov Únie na jej fungovanie do budúcnosti je podľa Beňovej dôležité pre posilňovanie ich dôvery v integračný projekt a zvýšenie záujmu o správu spoločných európskych záležitostí.

"Konferencia má priniesť odpovede na otázky, čo treba robiť inak a lepšie – a zároveň ako si ľudia predstavujú budúcu podobu spoločného integračného projektu," podotkla Beňová. CoFoE podľa nej umožňuje všetkým tým, ktorí dlhodobo volajú po zmenách, aby predstavili svoje konkrétne návrhy, akým smerom by sa integračné procesy mali do budúcnosti uberať a aké benefity možno od nimi navrhovaných zmien očakávať.

Najväčší priestor na zlepšenie vidí v oblasti klimatických zmien a súvisiacich environmentálnych výziev, digitálnej transformácie, posilňovania rovnosti, sociálnej spravodlivosti a ochrany pracovníkov, zlepšenia fungovania spoločného trhu či hospodárskej obnovy v súvislosti s koronakrízou. Práve koronavírusová pandémia totiž podľa Beňovej ukázala "potrebu zefektívňovania a posilňovania nástrojov spoločnej reakcie na zvládanie krízových situácií".

Či sa závery CoFoE podarí realizovať a zapracovať do reforiem eurobloku, je podľa slovenskej europoslankyne otvorená otázka. Výsledkom môže byť úprava existujúcich politických priorít, vrátane na ne nadväzujúcich konkrétnych politických opatrení, ako aj prípadná novelizácia platných európskych zmlúv.

"Časový horizont bude možné odhadnúť až vtedy, keď budeme vedieť, o aké konkrétne zmeny má ísť. Za dôležité považujem, aby vzhľadom na priamy mandát od občanov zohrával v akomkoľvek procese zmeny kľúčovú úlohu Európsky parlament," skonštatovala.

Konferenciu o budúcnosti Európy organizujú Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia. Táto iniciatíva dáva občanom Európy možnosť vyjadriť sa k jej budúcemu smerovaniu. Celkovo 800 zástupcov občanov bolo rozdelených do štyroch občianskych panelov, v rámci ktorých sa stretnú trikrát.

Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ.

Odporúčania panelov budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová zdôraznila, že EK sa bude riadiť závermi konferencie.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu