LEVOČA: Pripravujú rekonštrukciu čističky za milióny eur


Dátum: 05.04.2024

Obrázok k aktualite LEVOČA: Pripravujú rekonštrukciu čističky za milióny eur
Čističku odpadových vôd (ČOV) v Levoči čaká rekonštrukcia. Zámerom projektu jej dobudovania a intenzifikácie je zvýšiť jej kapacitu, ako aj účinnosť. Podtatranská vodárenská spoločnosť už hľadá dodávateľa stavebných prác, ich predpokladaná hodnota je takmer 9,2 milióna eur. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Spoločnosť chce práce financovať aj za pomoci fondov Európskej únie.

Pôvodná čistička v Levoči bola do užívania uvedená v roku 1989. Areál ČOV sa nachádza v extraviláne mesta na jeho juhozápadnom okraji. Podľa sprievodnej správy tam v rámci rekonštrukcie vybudujú nové stavebné objekty. „Projekt uvažuje s výstavbou nového stupňa hrubého a jemného mechanického predčistenia, biologického čistenia vrátane dosadzovacích nádrží, dúcharne spojenej s novou prevádzkovou budovou a strojovne odvodňovania kalu spolu s krytou skládkou kalu,“ uvádza sa v dokumente. Z prevádzky tak bude po rekonštrukcii vyradený celý stupeň mechanického predčistenia, nitrifikácia, dosadzovacia nádrž, stará dúchareň. Ostatné objekty sa budú využívať aj naďalej. „Navrhovaná koncepcia predstavuje výstavbu nových technologických celkov mimo jestvujúce fungujúce linky čistenia. To umožňuje realizovať výstavbu nových objektov bez nutnosti odstávky jestvujúcich funkčných strojovní,“ informuje spoločnosť. Výstavba ČOV tak bude realizovaná za plnej prevádzky. K výraznému obmedzeniu kapacity a kvality čistených odpadových vôd by podľa spoločnosti dochádzať nemalo. Práce by mali trvať 730 dní. Podtatranská vodárenská spoločnosť poukázala na to, že v súčasnej dobe, keď sú kladené zvýšené požiadavky na ekológiu, je vo väčšej miere potrebné riešiť odvádzanie a čistenie splaškových odpadových vôd. „Navrhovanou rekonštrukciou ČOV Levoča sa vytvoria predpoklady pre zlepšenie účinnosti čistenia odpadových vôd a zníženie energetickej náročnosti čistiaceho procesu pri súčasnom náraste kapacity ČOV,“ uvádza sa v materiáloch vo vestníku.


Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu