Levoča pripravuje prestavbu a obnovu vnútrobloku na sídlisku Západ za 400-tisíc eur


Dátum: 04.08.2022

Obrázok k aktualite Levoča pripravuje prestavbu a obnovu vnútrobloku na sídlisku Západ za 400-tisíc eur
Mesto Levoča pokračuje v prípravách prestavby a obnovy vnútrobloku na sídlisku Západ. Súčasťou projektu je aj úprava súčasného futbalového a detského ihriska a výstavba nového workoutového ihriska. Samospráva už vyhlásila verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác, ich predpokladaná hodnota je 402-tisíc eur s DPH. Pre agentúra SITA to potvrdil primátor mesta Miroslav Vilkovský.

Levoča plánuje projekt financovať z eurofondov, a to z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v rámci výzvy zameranej na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. Spolufinancovanie mesta by malo byť vo výške piatich percent. Primátor ale pripomenul, že v súčasnosti môže byť táto suma pre nárasty cien oveľa vyššia.

V rámci projektu sa počíta s odstránením pôvodného mobiliáru a prvkov detského ihriska a jeho zámenou za nový. Pôjde napríklad o veľkú lezeckú stenu, hojdačky či kolotoč. Nové prvky pribudnú aj na workoutovom ihrisku. V prípade futbalového ihriska sú navrhované terénne úpravy na celej ploche a povrchová úprava hracej plochy ihriska. Jeho súčasťou budú aj dve prenosné hádzanárske bránky.

Vo vnútrobloku pribudne nový mobiliár, ako lavičky, odpadkové koše či stojan na bicykle. Umiestniť tam chcú aj nové stožiare verejného osvetlenia. V celom riešenom území sa vysadí nová zeleň, porasty a dreviny. „Navrhované úpravy významným spôsobom upravia zachytávaciu schopnosť územia s ohľadom na zachytenie dažďových vôd v území tým, že navrhované plochy pod detským a workoutovým ihriskom budú realizované z povrchov s vyššou retenčnou schopnosťou ako bola pred navrhovanými úpravami. Toto navrhované riešenie dovolí odstrániť existujúci odvod dažďových vôd do jednotnej kanalizácie a tým prispeje k udržateľnosti vody v území,“ informovala v minulosti samospráva. Práce by mali trvať pol roka.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu