Levice ukončili rekonštrukciu Materskej školy na Tekovskej ulici


Dátum: 03.05.2023

Obrázok k aktualite Levice ukončili rekonštrukciu Materskej školy na Tekovskej ulici

Dňa 3. mája bola slávnostným prestrihnutím pásky ukončená rekonštrukcia Materskej školy na Tekovskej ul. č. 28. Pásku slávnostne prestrihli primátor mesta Ján Krtík spolu s  riaditeľkou školy Valériou Huszárovou a vedúcim oddelenia školstva MsÚ Martinom Bátovským za asistencie deti z materskej školy. "Želám vám, aby ste sa vo vašej škôlke cítili príjemne ako doma," prihovoril sa primátor deťom a učiteľkám. Zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa na príprave a samotnej rekonštrukcii podieľali.

Slávnostné ukončenie reknštrukcie spestrili svojim programom detičky z materskej školy, ktoré si pripravili pesničky a básničky o živote v škôlke.

Rekonštrukcia Materskej školy na Tekovskej ul. slávnostne ukončená

Projekt rekonštrukcie materskej školy bol spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 560 187,54 €. Celkové výdavky projektu vrátane spolufinancovania mesta sú vo výške 796 190,00 €.

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti materskej školy  realizáciou  opatrení zameraných na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy (zateplenie obvodových stien, strešného plášťa, podláh a výmena otvorových konštrukcií, rekonštrukcia a vyregulovanie vykurovacieho systému, renovácia osvetlenia ). V dôsledku realizácie projektu sa zníži spotreba energie v budove na 74 439 kWh/rok. Budova bude na základe globálneho ukazovateľa primárnej energie zaradená do triedy A1 a bude klasifikovaná ako ultranízkoenergetická. 

Rekonštrukcia Materskej školy na Tekovskej ul. slávnostne ukončená

Mesto okrem spolufinancovania projektu vynaložilo  z vlastných zdrojov sumu 91 186,30 € na práce, ktoré neboli zahrnuté v projekte rekonštrukcie, ale z dôvodu opotrebovanosti alebo úspory energií bolo nutné ich zrealizovať v nadväznosti na prebiehajúcu rekonštrukciu  ( výmena starých PVC krytín, výmena osvetľovacích telies za nové s LED žiarovkami, domaľovanie soklov v triedach z hygienických dôvodov, výmena interiérových dverí na triedach a montáž kuchynských zásten ).


Skočiť na hlavné menu