Levice pripravujú revitalizáciu hradného parku


Dátum: 09.04.2024

Obrázok k aktualite Levice pripravujú revitalizáciu hradného parku
ÚSPEŠNÝ PROJEKT V PROGRAME INTERREG
Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Maďarsko rozhodol o konečnom zozname schválených projektov v týchto oblastiach :
1. Ochrana a zachovanie prírodného kapitálu
2. Spoločné riadenie rizík
3. Zachovanie miestneho dedičstva.
V 1. oblasti bolo schválených 15 žiadostí.
Nechýba medzi nimi náš spoločný projekt s partnerským mestom Érd so schváleným príspevkom 1 051 923, 38 €.
Vďaka tomuto projektu bude v meste Érd revitalizovaná záhrada Maďarského geografického múzea.
U nás sa revitalizácie konečne dočká hradný park a som presvedčený, že sa stane novou vyhľadávanou časťou historickej časti mesta. Revitalizácia sa týka 11 257 metrov štvorcových zelenej plochy, znovu ožije jazierko s lávkou pre peších. Nový hradný park prispeje k zachyteniu 1700 kg CO2 a vyprodukuje 23 t kyslíka ročne.
Po vyhlásení výsledkov v najbližších dňoch očakávame podpis zmluvy.
Predpokladané ukončenie je začiatok roka 2026.

Skočiť na hlavné menu