Letná hospodárska prognóza 2022: vojenská agresia Ruska zhoršuje vyhliadky


Dátum: 14.07.2022

Obrázok k aktualite Letná hospodárska prognóza 2022: vojenská agresia Ruska zhoršuje vyhliadky

Ruská vojenská agresia voči Ukrajine naďalej negatívne ovplyvňuje hospodárstvo EÚ a v porovnaní s jarnou prognózou ho smeruje na cestu nižšieho rastu a vyššej inflácie. V (priebežnej) hospodárskej prognóze z leta 2022 sa predpokladá, že hospodárstvo EÚ zaznamená v roku 2022 rast na úrovni 2,7 % a v roku 2023 na úrovni 1,5 %. V eurozóne sa očakáva rast na úrovni 2,6 % v roku 2022, pričom v roku 2023 sa predpokladá jeho spomalenie na 1,4 %. Priemerná ročná inflácia dosiahne podľa očakávaní vrchol v roku 2022 na úrovni 7,6 % v eurozóne a 8,3 % v EÚ (historicky najvyššie úrovne), a následne v roku 2023 klesne na 4,0 %, resp. 4,6 %.
 
Pre Slovensko je výhľad nasledovný:

 

Indicators         2020        2021      2022       2023
GDP growth (%, yoy)             -4,4 3,0 1,9 2,7
Inflation (%, yoy) 2,0 2,8 10,5 8,2

Tu nájtede údaje pre Slovensko: https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-surveillance-eu-economies/slovakia/economic-forecast-slovakia_en
 
Súvislosti
Priebežná letná hodpodárska prognóza 2022 aktualizuje jarnú z mája tohto roku a vychádza zo súboru technických predpokladov týkajúcich sa výmenných kurzov, úrokových sadzieb a cien komodít s koncovým dátumom 30. júna. Pri všetkých ďalších vstupných údajoch vrátane predpokladov týkajúcich sa vládnych politík sa v tejto prognóze zohľadňujú informácie, ktoré boli dostupné k 5. júlu.

Podrobnosti:
Tlačová správa
Úplné znenie dokumentu: (Priebežná) hospodárska prognóza z leta 2022
 
 
Skočiť na hlavné menu