Ku koncu augusta sa vyčerpalo 77 % zo starých eurofondov


Dátum: 08.09.2023

Obrázok k aktualite Ku koncu augusta sa vyčerpalo 77 % zo starých eurofondov
Z celkového záväzku 10 operačných programov (OP) programového obdobia 2014-2020 na úrovni 14,502 miliardy eur boli ku koncu augusta schválené prostriedky vo výške 11,177 miliardy eur. Čerpanie tak bolo na úrovni 77 %, čo predstavuje oproti minulému mesiacu nárast o takmer dve percentá.

Na svojej webovej stránke o tom informovalo Ministerstvo financií (MF) SR. Do konca apríla 2024 je potrebné pre vyčerpanie celkovej alokácie predložiť Európskej komisii (EK) oprávnené výdavky v minimálnej výške 4,186 miliardy eur. Z týchto prostriedkov sa musí vyčerpať najviac z OP Integrovaná infraštruktúra, a to 1,941 miliardy eur. Z OP Kvalita životného prostredia zostáva vyčerpať 982 miliónov eur a z Integrovaného regionálneho OP 628 miliónov eur. "V roku 2021 boli Slovenskej republike pridelené prostriedky z iniciatívy REACT-EU, ktoré EK vyčlenila na podporu eliminovania dopadov pandémie. Celková dodatočná alokácia REACT-EU pre Slovenskú republiku predstavuje 722 miliónov eur," pripomenul rezort financií.

EK umožnila v rámci schválených flexibilít presunutie nevyužitých zdrojov na financovanie riešenia dopadov krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine (FAST CARE). Financovanie je zabezpečené cez tri OP s celkovou presunutou alokáciou 315 miliónov eur. "V marci 2023 bola zmenou kohéznej legislatívy zo strany Európskej komisie schválená iniciatíva SAFE, ktorá umožňuje využitie nevyčerpaných zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov PO 2014 - 2020 na kompenzovanie zvýšených nákladov na dodávku plynu, prípadne elektriny predovšetkým pre zraniteľné domácnosti," uviedlo ministerstvo. Na opatrenia SAFE sa predbežne vyčlenili prostriedky z OP Integrovaná infraštruktúra, OP Kvalita životného prostredia a Integrovaného operačného programu vo výške jednej miliardy eur. Predpoklad čerpania v rámci určených programov je na konci roka 2023 a začiatkom roka 2024.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu