KSK: Vodozádržné opatrenia do prírody vracajú milióny litrov vody


Dátum: 29.08.2022

Obrázok k aktualite KSK: Vodozádržné opatrenia do prírody vracajú milióny litrov vody
Košický samosprávny kraj (KSK) realizuje už štyri roky Program obnovy krajiny, a to aj prostredníctvom aktivít Dobrovoľníckeho centra Košického kraja. Krajskí dobrovoľníci vytvárajú dažďové záhrady a vodozádržné opatrenia, ktoré do prírody vracajú milióny litrov vody.

"Len v roku 2021 sa župe podarilo vybudovať viac ako 50 vodozádržných opatrení vo všetkých kútoch kraja, vďaka čomu sme do prírody vrátili vyše 5,5 milióna litrov vody. V tomto roku máme ambíciu odpojiť ďalších okolo 50 zvodov v domácnostiach a bytových domoch," uviedol pre TASR hovorca KSK Michal Hudák.

V rámci Programu obnovy krajiny vznikla Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji, a to až do roku 2030. "Stratégia opisuje očakávaný negatívny dosah zmien klímy na životné prostredie, vývoj teplôt na území kraja aj návrh riešení, ako tieto zmeny zmierniť. Dokument obsahuje interaktívne mapy územia Košického kraja, ktoré prezentujú očakávaný vývoj podnebia na najbližších desať rokov pre každú obec či mesto v kraji," priblížil hovorca. Adaptačnú stratégiu pripravil kraj v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja (APRR) a odborníkmi z oblasti klimatológie.

K plánovaným projektom v reakcii na klimatickú zmenu patrí aj vytvorenie envirovýchovného centra KlimaPark v školskom zariadení v Kysaku. Krajské zastupiteľstvo v júni v aktualizovanom uznesení schválilo jeho spolufinancovanie v sume 100.000 eur. Celkové oprávnené výdavky projektu s využitím eurofondov by mali byť zhruba dva milióny eur. "Hlavným cieľom projektu je vybudovanie audiovizuálneho envirocentra zameraného na informovanie a osvetu v témach zníženia rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ako aj o možnostiach proaktívnej adaptácie," informoval Úrad KSK. V súčasnosti podľa Hudáka prebieha odborné hodnotenie predloženej žiadosti.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu