Košice využijú takmer 92-tisíc eur z eurofondov na skvalitnenie vybavenia záchranných zložiek


Dátum: 06.03.2022

Obrázok k aktualite Košice využijú takmer 92-tisíc eur z eurofondov na skvalitnenie vybavenia záchranných zložiek

Mesto Košice v spolupráci so svojimi partnermi - mestom Miškovec, tamojším Dobrovoľným hasičským združením a občianskym združením Mrak začalo v novembri minulého roka uskutočňovať projekt Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC). Celkové výdavky CODESIC, ktorý je z 85 percent spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, predstavujú viac ako 305-tisíc eur. Mesto Košice sa bude na čerpaní finančných prostriedkov podieľať vo výške takmer 108-tisíc eur. Spolufinancovanie zo zdrojov EÚ dosiahne takmer 92-tisíc eur, zo štátneho rozpočtu to bude takmer 11-tisíc eur a zvyšok budú predstavovať vlastné finančné zdroje mesta. Informoval o tom Magistrát mesta Košice.

Cieľom projektu je podpora rozvoja kapacít inštitúcií a dobrovoľníckych organizácií v oblasti krízového manažmentu, pripravenosť na ich riadenie a zabezpečenie ochrany a bezpečnosti obyvateľstva prostredníctvom cezhraničnej spolupráce. Projekt sa uskutočňuje v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a bude v oboch partnerských mestách trvať do júna 2023. Prostredníctvom neho chcú zúčastnené strany skvalitniť spoluprácu verejných inštitúcií a dobrovoľníckych organizácií pôsobiacich v oblasti bezpečnosti. To sa docieli posilnením technického vybavenia a rozvojom integrovanej spolupráce v oblasti prevencie mimoriadnych udalostí, riadenia záchrany, zvládania katastrof a ochrany životného prostredia. Medzi aktivity projektu patrí komunikácia, budovanie kapacít, simulácie, prenos vedomostí a projektové riadenie.

Mestom Košice pretekajú dva významné vodné toky, na ktorých sú v oblasti nad mestom Košice vybudované dve dôležité vodné stavby - vodné dielo Ružín vybudované na rieke Hornád s objemom 45,3 milióna metrov kubických a vodné dielo Bukovec na vodnom toku Ida s kapacitou 25 miliónov metrov kubických. V prípade technickej havárie ohrozuje vodné dielo niekoľko desiatok tisíc obyvateľov na území Slovenskej republiky a vzhľadom na územnú blízkosť ďalšie desaťtisíce obyvateľov Maďarska vrátane partnerského mesta Miškovec. Mesto Košice pripraví vizualizácie možných simulácií prelomových vĺn na Ružíne a Bukovci, ktoré v prípade núdze budú slúžiť na ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov žijúcich v povodí vodných tokov.

„Nielen záplavy na rieke Hornád, ktoré Košice a obce neďaleko Miškovca, žiaľ, zažívajú aj na vlastnej koži, nám potvrdzujú dôležitosť spolupráce v oblasti krízového manažmentu. Z tohto pohľadu je dôležité, aby sme so záchrannými zložkami spoločne riešili krízové a mimoriadne situácie a organizovali spoločné cvičenia. Vzhľadom na územnú blízkosť a riešenie rovnakých problémov je pridanou hodnotou pre riadenie a odstraňovanie rizík a krízových situácií spoločné cezhraničné riadenie, spoločné stratégie a vzájomná pripravenosť a pomoc,“ uviedol zástupca riaditeľa Magistrátu mesta Košice a vedúci oddelenia strategického rozvoja Richard Dlhý.

Zdroj SITA


Skočiť na hlavné menu