KOŠICE: Mesto získalo 2,4 milióna eur z eurofondov na zlepšenie životného prostredia


Dátum: 30.03.2022

Obrázok k aktualite KOŠICE: Mesto získalo 2,4 milióna eur z eurofondov na zlepšenie životného prostredia

 Mesto Košice získalo 2,4 milióna eur z eurofondv na investície do budovania zelenej infraštruktúry. Mesto vo výzve Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) uspelo s kvartetom žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekty týkajúce sa zlepšenia kvality životného prostredia. Spolufinancovanie zo zdrojov mesta predstavuje pri všetkých projektoch päť percent. Informoval o tom Magistrát mesta Košice.

Úspešné boli projekty budovania zelených striech, dažďových záhrad, revitalizácie parkov a obnovy vnútroblokov na sídliskách. Hlavným cieľom projektov bolo podľa primátora mesta Jaroslava Polačeka (nezávislý) prispôsobiť mestské prostredie zmenám klímy, zlepšiť kvalitu ovzdušie a skvalitniť život obyvateľov a návštevníkov mesta. Okrem toho projekty zatraktívnia lokality, na ktoré sa roky nemyslelo alebo na to chýbali financie.

Na regeneráciu vnútroblokov sa môžu tešiť obyvatelia v troch mestských častiach - na Sídlisku Ťahanovce, KVP a Juhu. Celková výška investície pre tri lokality spolu predstavuje približne 1,2 milióna eur. Nevyužívaný priestor na Čínskej ulici na Sídlisku Ťahanovce sa zmení na oddychovú zónu. V pláne sú parkové úpravy, vysadenie záhonov, inštalácia lavičiek, herných prvkov aj drobnej architektúry. Tú budú tvoriť vynovené schodiská spojené gabionovými múrikmi, ktoré poskytnú aj možnosť na sedenie. K dispozícii bude bezbariérový prístup a v lokalite vymenia aj nevyhovujúce verejné osvetlenie. Výraznou zmenou prejde aj vnútroblokový priestor ulíc Turgenevova a Lomonosovova v mestskej časti Juh. Pribudnú nové dreviny, trvalky, dažďové záhony či komunitná záhrada. Na svoje si prídu aj najmenší obyvatelia a milovníci športu, pre ktorých vybudujú detské ihriská a športoviská. Chýbať nebudú ani nové prístupové chodníky, cestičky a mobiliár. Na sídlisku KVP je naplánovaná regenerácia vnútrobloku Jasuschova - Bauerova. Hlavným zámerom je oživiť a zatraktívniť tento priestor a vytvoriť celoročnú oddychová zóna s dôrazom na voľnočasové aktivity detí a rekreačný šport. Súčasťou projektu je výsadba drevín, doplnenie zelene, nový mobiliár, infraštruktúra, detské a športové ihriská.

Výraznou zmenou prejde aj budova magistrátu na Triede SNP 48. K množstvu betónu sa pridá zeleň, ktorá budú mať pozitívny vplyv na životné prostredie a zároveň skrášli celý priestor. Budova bude mať zelenú strechu, pribudnú schody aj stena s vodozádržnou funkciou. Budú zachytávať dažďovú vodu, zabránia jej odtoku do kanalizácie, čím sa zlepší kvalita ovzdušia. Projekt počíta aj so sadovými úpravami a rozšírením zelene. Celkové náklady na projekt predstavujú viac ako 578-tisíc eur.

Investície za viac ako 510-tisíc eur sa dočká aj Materská škola Kalinovská v mestskej časti Dargovských hrdinov. V areáli vzniknú tri dažďové záhrady, ktoré zvýšia zadržiavanie vody v pôde a budú mať aj edukačnú funkciu. Zrevitalizujú tu zeleň, nepriepustné plochy vymenia za priepustné a pribudnú aj vegetačné plochy na strechách materskej školy.

Mesto uspelo aj so žiadosťou o financie na projekt revitalizácie parku na Lidickom námestí v mestskej časti Dargovských hrdinov. Cieľom je zvýšiť funkčnú a estetickú hodnotu priestranstva, a to výsadbou zelene, pridaním nového mobiliára a herných prvkov. Projekt myslí aj na majiteľov štvornohých miláčikov, ktorých poteší zriadenie kynologického ihriska na tréning psov. Projekt obnovy parku bude stáť zhruba 157-tisíc eur.

ZdoJ, SITA


Skočiť na hlavné menu