Kontakty Regionálne centrá | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Odbor regionálnych centier

Ing. Ružena Šrubařová, PhD., poverená riadením odboru

Regionálne centrum Bratislava
Mgr. Lucia Sigetiová, vedúca oddelenia
0940 613 589 lucia.sigetiova@mirri.gov.sk
Ing. Milan Kollár, senior projektový koordinátor
0948 071 669 milan.kollar@mirri.gov.sk
Ing. Miriam Almášiová, referent
0940 994 642 miriam.almasiova@mirri.gov.sk
 
Regionálne centrum Trnava
Mgr. Zuzana Lojová, vedúca regionálneho centra
0947 927 403 zuzana,lojova@mirri.gov.sk
Bc. Veronika Bokorová, odborný asistent
0947 913 864 veronika.bokorova@mirri.gov.sk
Ing. Veronika Čelárová, senior projektový koordinátor
0940 607 758 veronika.celarova@mirri.gov.sk
Ing. Zuzana Gabrielová, senior projektový koordinátor
0948 026 052 zuzana.gabrielova@mirri.gov.sk
Ing. Jana Krivičková, senior projektový koordinátor
0948 015 020 jana.krivickova@mirri.gov.sk
PhDr. Lucia Andelová, PhD., senior projektový koordinátor
0948 956 033 lucia.andelova@mirri.gov.sk
 
Regionálne centrum Trenčín
Ing. Barbora Macáková, vedúca regionálneho centra
0948 068 279 barbora.macakova@mirri.gov.sk
Ing. Zuzana Mačková, senior projektový koordinátor
0947 923 931 zuzana.mackova@mirri.gov.sk
Ing. Andrej Milo, senior projektový koordinátor
0940 636 478 andrej.milo@mirri.gov.sk
Mgr. Andrej Péli, senior projektový koordinátor
0947 923 938 andrej.peli@mirri.gov.sk
Ing. Monika Šufliarska, senior projektový koordinátor
0947 913 863 monika.sufliarska@mirri.gov.sk
Mgr. Ivana Babečková, odborný asistent
0948 286 247 ivana.babeckova@mirri.gov.sk
Monika Faltinková, odborný asistent
0940 992 306 monika.faltinkova@mirri.gov.sk


Regionálne centrum Nitra
Ing. Mgr. Rozália Židziková, PhD., vedúca regionálneho centra
0947 913 861 rozalia.zidzikova@mirri.gov.sk
doc. Ing. Pavol Otepka, PhD., senior projektový koordinátor
0947 913 862 pavol.otepka@mirri.gov.sk
PhDr. Eva Šuster, senior projektový koordinátor
0948 039 376 eva.suster@mirri.gov.sk
Ing. Viktor Deszat, senior projektový koordinátor
0947 923 937 viktor.deszat@mirri.gov.sk
Ing. Katarína Císarová, senior projektový koordinátor
0948 953 996 katarina.cisarova@mirri.gov.sk
Ing. Filip Olšavský, senior projektový koordinátor
0947 903 308 filip.olsavsky@mirri.gov.sk
Mgr. Antónia Valovičová, odborný asistent
0948 305 496 antonia.valovicova@mirri.gov.sk
 
Regionálne centrum Žilina
Mgr. Ján Adamčík, vedúci regionálneho centra
0947 923 863 jan.adamcik@mirri.gov.sk
Ing. Ivana Bobrovská, senior projektový koordinátor
0940 605 870 ivana.bobrovska@mirri.gov.sk
Ing. Monika Jankovská, senior projektový koordinátor
0948 037 969 monika.jankovska@mirri.gov.sk
Mgr. Gabriela Kompišová, senior projektový koordinátor
0947 913 327 gabriela.kompisova@mirri.gov.sk
Ing. Mariana Petruchová, senior projektový koordinátor
0940 523 917 mariana.petruchova@mirri.gov.sk
Ing. Eduard Prieložný, senior projektový koordinátor
0948 063 612 eduard.prielozny@mirri.gov.sk
Bc. Daniela Chrástová, odborný asistent
0940 994 632 daniela.chrastova@mirri.gov.sk
Mgr. Anna Kožáková, odborný asistent
0947 923 933 anna.kozakova@mirri.gov.sk
 
Regionálne centrum Banská Bystrica
Ing. Gabriela Debnárová, vedúca regionálneho centra
0903 315 826 gabriela.debnarova@mirri.gov.sk
Mgr. Viktória Štepigová, senior projektový koordinátor
0940 992 311 viktoria.stepigova@mirri.gov.sk
Mgr. Tomáš Moravec, senior projektový koordinátor
0948 047 823 tomas.moravec@mirri.gov.sk
Ing. Annamária Popundová, senior projektový koordinátor
0948 015 010 annamaria.popundova@mirri.gov.sk
Ing. Peter Roško, senior projektový koordinátor
0948 953 993 peter.rosko@mirri.gov.sk
Ing. Zuzana Jančová, senior projektový koordinátor
0940 992 303 zuzana.jancova@mirri.gov.sk
Mgr. Andrea Súlovcová, senior projektový koordinátor
0947 923 935 andrea.sulovcova@mirri.gov.sk
Mgr. Andrej Beňuš, odborný asistent
0948 068 272 andrej.benus@mirri.gov.sk
PhDr. Jana Kohútová, PhD., odborný asistent
0948 047 827 jana.kohutova@mirri.gov.sk
 
Regionálne centrum Prešov
Mgr. Peter Németh, vedúci regionálneho centra
0940 994 628 peter.nemeth@mirri.gov.sk
Mgr. Emília Varády, senior projektový koordinátor
0948 028 791 emilia.varady@mirri.gov.sk
Ing. Viera Kuchárová, senior projektový koordinátor
0940 992 293 viera.kucharova@mirri.gov.sk
Ing. Mária Mularčiková, senior projektový koordinátor
0948 956 032 maria.mularcikova@mirri.gov.sk
Mgr. Peter Nemec, PhD., senior projektový koordinátor
0948 015 014 peter.nemec@mirri.gov.sk
Mgr. Erika Rypáková, senior projektový koordinátor
0947 913 326 erika.rypakova@mirri.gov.sk
Mgr. Katarína Dorulová, odborný asistent
0947 923 934 katarina.honschova@mirri.gov.sk
 
Regionálne centrum Košice
PhDr. Petra Zahumenská, MBA, poverená vedením regionálneho centra
0940 605 829 petra.zahumenska@mirri.gov.sk
Ing. Miriam Hrubá, senior projektový koordinátor
0948 028 782 miriam.hruba@mirri.gov.sk
Mgr. Marcel Lacko, senior projektový koordinátor
0948 206 517 marcel.lacko@mirri.gov.sk
Mgr. Jozef Môcik, senior projektový koordinátor
0948 028 790 jozef.mocik@mirri.gov.sk
Mgr. Radka Pompurová, senior projektový koordinátor
0947 923 932 radka.pompurova@mirri.gov.sk
Ing. Denisa Žolková, senior projektový koordinátor
0948 037 970 denisa.zolkova@mirri.gov.sk
Katarína Gajdošová, Dis.art., odborný asistent
0940 992 295 katarina.gajdosova@mirri.gov.sk
Mgr. Zuzana Rodziňáková, odborný asistent
0948 956 031 zuzana.rodzinakova@mirri.gov.sk
 
Skočiť na hlavné menu