Konferencia k predstaveniu OP VaI a k podpore výskumu, vývoja a inovácií z vybraných programov EÚ


21.01.2015
Obrázok k akcií Konferencia k predstaveniu OP VaI a k podpore výskumu, vývoja a inovácií z vybraných programov EÚ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Ministerstvo hospodárstva  SR (MH SR) zorganizovali konferenciu k predstaveniu operačného programu Výskum  a inovácie a k podpore výskumu, vývoja a inovácií z vybraných programov EÚ, ktorá sa  uskutočnila dňa 21. januára 2015 v kongresovej sále Centra vedecko-technických informácií SR  na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave, kde odzneli tieto prezentácie.

 

1. Základná štruktúra operačného programu Výskum a inovácie, princípy a zmeny oproti programovému obdobiu 2007 – 2013
Andrea Uhrínová, riaditeľka odboru pre prípravu operačného programu Výskum a inovácie, sekcia štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

https://www.opvai.sk/media/5397/4472_20150121_1-struktura_opvai-uhrinova.pdf

2.1 Systémové opatrenia v rámci operačného programu Výskum a inovácie – národné projekty Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Ján Turňa, generálny riaditeľ CVTI SR
https://www.opvai.sk/media/5398/4475_20150121_21-systemove_opatrenia-np_opvai-turna.pdf

2.2 Systémové opatrenia v rámci operačného programu Výskum a inovácie – národné projekty Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA)
Barbara Líšková, SIEA
https://www.opvai.sk/media/5403/4476_20150121_22-systemove_opatrenia-np_opvai-liskova.pdf

2.3 Systémové opatrenia v rámci operačného programu Výskum a inovácie – národné projekty Slovak Business Agency (SBA)
Daniel Pitoňák, vedúci oddelenia analýz podnikateľského prostredia, SBA
https://www.opvai.sk/media/5404/4477_20150121_23-systemove_opatrenia-np_opvai-pitonak.pdf

3. Plánované aktivity MŠVVaŠ SR v rámci operačného programu Výskum a inovácie
Andrea Uhrínová, riaditeľka odboru pre prípravu operačného programu Výskum a inovácie, sekcia štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR
https://www.opvai.sk/media/5399/4478_20150121_3-planovane_aktivity_msvvas_-opvai-uhrinova.pdf

4. Plánované aktivity MH SR v rámci operačného programu Výskum a inovácie
Boris Huslica, generálny riaditeľ sekcie podporných programov, MH SR
https://www.opvai.sk/media/5405/4479_20150121_4-planovane_aktivity_mh_-opvai-huslica.pdf

5. Podpora v rámci Horizontu 2020
Stanislav Sipko, poradca ministra, MŠVVaŠ SR
https://www.opvai.sk/media/5402/4480_20150121_5-horizont_2020-sipko.pdf

6. Program COSME – nástroj na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov
Daniel Pitoňák, vedúci oddelenia analýz podnikateľského prostredia, SBA
https://www.opvai.sk/media/5407/4481_20150121_6-cosme-pitonak.pdf

7. Podpora v rámci programu Erasmus+ 2014 – 2020
Irena Fonodová, výkonná riaditeľka, Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
https://www.opvai.sk/media/5406/4482_20150121_7-erasmusplus-fonodova.pdf

8. Možnosti synergického financovania z EŠIF vo vzťahu k Horizontu 2020, COSME, Erasmus+ a iným programom EÚ
Stanislav Sipko, poradca ministra, MŠVVaŠ SR
https://www.opvai.sk/media/5400/4483_20150121_8-synergie-sipko.pdf

9. Synergie operačného programu Ľudské zdroje s operačným programom Výskum a inovácie
Veronika Paľková, riaditeľka odboru pre operačný program Vzdelávanie, sekcia štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

https://www.opvai.sk/media/5401/4484_20150121_9-synergie_oplz-palkova.pdf

 
 Prílohy:
  • Program konferencie
    https://www.opvai.sk/media/11308/program-konferencie.pdf

Skočiť na hlavné menu