Komisia stanovuje kľúčové priority európskeho semestra na nasledujúci rok s cieľom posilniť konkurencieschopnosť EÚ


Dátum: 21.11.2023

Obrázok k aktualite Komisia stanovuje kľúčové priority európskeho semestra na nasledujúci rok s cieľom posilniť konkurencieschopnosť EÚ

Komisia dnes začala cyklus koordinácie hospodárskych politík v rámci európskeho semestra 2024. Jesenný balík vychádza z hospodárskej prognózy z jesene 2023, z ktorej vyplynulo, že hospodárstvo EÚ je naďalej odolné voči viacerým otrasom, ktoré pretrvávali v posledných rokoch, ale v roku 2023 stratilo dynamiku rastu v kontexte vysokej inflácie a prísnejších podmienok financovania, pričom v roku 2024 sa očakáva len mierne zvýšenie rastu. EÚ čelí viacerým dôležitým štrukturálnym výzvam vrátane nízkeho rastu produktivity, zelenej a digitálnej transformácie, starnutia a sociálneho začlenenia, ktoré je potrebné riešiť, aby zostala na ceste k udržateľnej konkurencieschopnosti. Rušivé geopolitické udalosti takisto ukázali, že je potrebné, aby EÚ zostala konkurencieschopná na svetovom trhu a zároveň zabezpečila, aby sa na nikoho nezabudlo. Koordinácia hospodárskych politík prostredníctvom európskeho semestra pomôže členským štátom dosiahnuť tieto ciele stanovením priorít a poskytovaním jasných a dobre koordinovaných politických usmernení na nasledujúci rok
 
Podrobnosti:
Tlačová správa
Otázky a odpovede

Skočiť na hlavné menu