Komisia predstavila usmernenia na boj proti dezinformáciám a podporu digitálnej gramotnosti medzi mladými ľuďmi


Dátum: 12.10.2022

Obrázok k aktualite Komisia predstavila usmernenia na boj proti dezinformáciám a podporu digitálnej gramotnosti medzi mladými ľuďmi

Európska komisia (EK) zverejnila usmernenia pre učiteľov a pedagógov na základných a stredných školách o tom, ako pristupovať k dezinformáciám a podporovať digitálnu gramotnosť v triedach. Manuály poskytujú praktickú podporu pre učiteľov a pedagógov a zahŕňajú definície technických pojmov, triednych cvičení aj návrhy, ako podporovať zdravé online návyky. Ako EK informuje na svojej webstránke, usmernenia pokrývajú tri hlavné témy, a to budovanie digitálnej gramotnosti, boj proti dezinformáciám a posudzovanie a hodnotenie digitálnej gramotnosti.

Jednému z troch 13-ročných študentov v Európe v súčasnosti pri priamom testovaní chýbajú základné digitálne zručnosti a podľa Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) len niečo viac ako polovica 15-ročných v Európskej únii (EÚ) uviedla, že sa učí, ako zistiť, či sú informácie subjektívne alebo predpojaté. V dôsledku toho existuje jasná potreba posilniť úlohu vzdelávania a odbornej prípravy v boji proti dezinformáciám a podpore digitálnej gramotnosti, ako aj mediálnej gramotnosti, zdôrazňuje EK.

Zmienené usmernenia vznikli s podporou skupiny odborníkov Komisie na boj proti dezinformáciám a podporu digitálnej gramotnosti prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré spájajú široké spektrum praxe zo sveta vzdelávania a odbornej prípravy, vysielania, akademickej obce, sociálnych médií a žurnalistiky. Skupina pri tejto príležitosti zverejnila správu, ktorá analyzuje úlohu vzdelávania a odbornej prípravy v boji proti dezinformáciám a predstavuje možné riešenia prostredníctvom politiky na úrovni EÚ a na národnej úrovni.

Komisia bude v tejto veci ďalej investovať prostredníctvom ročného pracovného programu Erasmus+ na rok 2023. Ten poskytne finančné prostriedky na rozsiahle projekty zamerané na budúcnosť so zameraním na odbornú prípravu učiteľov a tvorbu učebných osnov v boji proti dezinformáciám a podpore digitálnej gramotnosti. Tiež nové usmernenia použije na akcie na podporu učiteľov v rámci novej stratégie pre lepší internet pre deti (BIK+).

 

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu