Komisia predkladá súbor opatrení na posilnenie práv občanov EÚ


Dátum: 06.12.2023

Obrázok k aktualite Komisia predkladá súbor opatrení na posilnenie práv občanov EÚ
Európske občianstvo je jedným z najvýznamnejších úspechov EÚ.  Pri príležitosti 30. výročia európskeho občianstva dnes Európska komisia predkladá balík opatrení, ktoré posilnia práva vyplývajúce z občianstva EÚ v celej Únii. Osoba, ktorá je štátnym príslušníkom krajiny EÚ, požíva súbor práv a výhod, ktoré sa líšia od práv a výhod štátneho príslušníka konkrétneho členského štátu. Ide napríklad o právo na voľný pohyb, konzulárnu ochranu a aktívnu účasť na demokratických procesoch. Dnes uverejnená správa o občianstve EÚ za rok 2023 opisuje pokrok, ktorý sa dosiahol pri posilňovaní a presadzovaní občianskych práv, spoločných hodnôt a demokratickej účasti v EÚ od uverejnenia poslednej správy o občianstve v roku 2020. Komisia navrhuje zmenu pravidiel stanovených v smernici o konzulárnej ochrane tak, aby v čase krízy smernica poskytovala ochranu a podporu občanom EÚ v zahraničí. Tento návrh bol vypracovaný v úzkej spolupráci s vysokým predstaviteľom, pod ktorého vedením pracuje ESVČ a delegácie EÚ v tretích krajinách. V rámci tohto balíka Komisia predkladá aj nové usmernenia o práve na voľný pohyb, príručku osvedčených volebných postupov pre občanov so zdravotným postihnutím, kompendium elektronického hlasovania, ako aj príručku k občianstvu EÚ. Komisia dnes prijíma aj svoju prvú správu o vykonávaní nariadenia o európskej iniciatíve občanov a uverejňuje najnovší prieskum Eurobarometra o občianstve a demokracii, ktorý sa zameriava na informovanosť občanov EÚ o ich občianskych právach.  
 
Podrobnosti:
Tlačová správa
 
Skočiť na hlavné menu