Komisia predkladá návrh rozpočtu na rok 2023


Dátum: 07.06.2022

Obrázok k aktualite Komisia predkladá návrh rozpočtu na rok 2023

Európska komisia dnes navrhuje ročný rozpočet EÚ na rok 2023 vo výške 185,6 miliardy EUR, ktorý sa doplní odhadom o 13,9 miliardy EUR vo forme grantov v rámci nástroja NextGenerationEU. Rozpočet EÚ bude naďalej mobilizovať značné investície na posilnenie strategickej autonómie Európy, prebiehajúcu hospodársku obnovu, zabezpečenie udržateľnosti a tvorbu pracovných miest. Komisia bude naďalej uprednostňovať ekologické a digitálne investície a zároveň riešiť naliehavé potreby vyplývajúce z krízových situácií. Komisia dnes predkladá aj výročnú správu o hospodárení a výkonnosti rozpočtu EÚ na rozpočtový rok 2021, prostredníctvom ktorej Komisia preberá celkovú politickú zodpovednosť za riadenie rozpočtu EÚ z predchádzajúceho roka.
 

Podrobnosti:
Tlačová správa
Otázky a odpovede


Skočiť na hlavné menu