Komisia navrhuje posilniť dlhodobý rozpočet EÚ, aby vedela reagovať na naliehavejšie výzvy


Dátum: 21.06.2023

Obrázok k aktualite Komisia navrhuje posilniť dlhodobý rozpočet EÚ, aby vedela reagovať na naliehavejšie výzvy
Cieľom návrhu je zabezpečiť posilnenie obmedzeného počtu prioritných oblastí, aby sa zabezpečila schopnosť rozpočtu EÚ naďalej zabezpečovať najzákladnejšie ciele. Hlavnými prvkami sú:
  • Nástroj pre Ukrajinu založený na grantoch, úveroch a zárukách s celkovou kapacitou 50 mld. eur v období 2024 – 2027 na uspokojenie okamžitých potrieb Ukrajiny, na jej obnovu a modernizáciu na jej ceste k EÚ.
  • Posilnenie rozpočtu EÚ s cieľom riešiť vnútorný a vonkajší rozmer migrácie, ako aj potreby vyplývajúce z globálnych dôsledkov ruskej útočnej vojny na Ukrajine a posilniť partnerstvá s kľúčovými tretími krajinami o 15 mld. eur.
  • Platforma strategických technológií pre Európu (STEP – Strategic Technologies for Europe Platform) na podporu dlhodobej konkurencieschopnosti EÚ v súvislosti s kritickými technológiami v oblasti digitálnych a špičkových technológií (deep tech), čistých technológií a biotechnológií.
  • Účinný mechanizmus na zabezpečenie vyšších nákladov na financovanie nástroja NextGenerationEU v dôsledku bezprecedentného nárastu úrokových sadzieb. Nový osobitný Nástroj Európskej únie na obnovu (EURI) bude pokrývať výlučne náklady, ktoré budú nad rámec pôvodných prognóz z roku 2020.
 
Podrobnosti:

Tlačová správa
Otázky a odpovede: Komisia navrhuje posilniť dlhodobý rozpočet EÚ, aby vedela reagovať na najnaliehavejšie výzvy
Otázky a odpovede o rozpočte EÚ: Komisia navrhuje platformu STEP na podporu vedúceho postavenia Európy v oblasti kritických technológií
Tlačová správa – STEP
Platforma strategických technológií pre Európu
Ukrajina: Komisia navrhuje osobitný nástroj na podporu obnovy a rekonštrukcie Ukrajiny a jej pristúpenia k EÚ
Prehľad – nový nástroj pre Ukrajinu
Otázky a odpovede – nový nástroj pre Ukrajinu
Legislatívne texty
 
Skočiť na hlavné menu