Komisia monitoruje silné stránky a výzvy v oblasti konkurencieschopnosti EÚ


Dátum: 14.02.2024

Obrázok k aktualite Komisia monitoruje silné stránky a výzvy v oblasti konkurencieschopnosti EÚ
Komisia dnes uverejňuje novú výročnú správu o jednotnom trhu a konkurencieschopnosti. V správe sa podrobne opisujú silné stránky a výzvy v oblasti hospodárskej súťaže na európskom jednotnom trhu, pričom sa sleduje ročný vývoj podľa deviatich faktorov konkurencieschopnosti identifikovaných v oznámení EÚ o dlhodobej konkurencieschopnosti z roku 2023. Ide o fungovanie jednotného trhu, prístup k súkromnému kapitálu, verejné investície a infraštruktúru, výskum a inovácie, energetiku, obehovosť, digitalizáciu, vzdelávanie a zručnosti, obchod a otvorenú strategickú autonómiu. V oznámení z roku 2023 sa stanovil súbor kľúčových ukazovateľov výkonnosti, ktoré majú slúžiť ako prehľad pokroku, pokiaľ ide o tieto faktory. V správe sa pripomína, že jednotný trh je jednou z najväčších integrovaných trhových oblastí na svete a že podporuje hospodárstvo EÚ veľkým zoskupením dopytu, diverzifikovanými zdrojmi ponuky, príležitosťami na inovácie a rozšírenie výroby, silnými sociálnymi právami a spravodlivými pracovnými podmienkami. Poukazuje na potrebu zintenzívniť presadzovanie dohodnutých pravidiel a zjednodušiť ich vykonávanie.
 
Podrobnosti:
Tlačová správa
 
Skočiť na hlavné menu