Komisia investuje 1,5 miliardy eur do inovatívnych projektov v oblasti čistých technológií


Dátum: 26.10.2021

Obrázok k aktualite Komisia investuje 1,5 miliardy eur do inovatívnych projektov v oblasti čistých technológií
Euréopska komisia dnes otvára druhú výzvu na predkladanie návrhov zameranú na veľké projekty financované z inovačného fondu. Ide o jeden z najväčších svetových programov na demonštráciu inovačných nízkouhlíkových technológií, ktorý je financovaný z príjmov z aukcie emisných kvót v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami. Z rozpočtu 1,5 miliardy eur bude financovať prelomové technológie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, energeticky náročných priemyselných odvetví, uskladňovania energie, ako aj zachytávania, využívania a ukladania oxidu uhličitého.
 
Projekty možno podávať cez portál financovania a ponúk EÚ, na ktorom sú k dispozícii podrobnejšie informácie o celom postupe. Uzávierka podávania žiadostí je 3. marca 2022. Žiadatelia budú informovaní o výsledkoch hodnotenia v treťom štvrťroku 2022. Udelenie grantov a podpis projektov sa uskutočnia v štvrtom štvrťroku 2022. Informačný deň sa uskutoční 10. novembra. Potenciálni žiadatelia a iné zainteresované strany budú mať počas neho príležitosť získať informácie a klásť otázky v súvislosti s novou výzvou.

Podrobnosti:
Tlačová správa
Inovačný fond
Portál financovania a ponúk
Informačný deň venovaný novej výzve na predkladanie návrhov zameranej na veľké projekty
 

Skočiť na hlavné menu