Kohézna politika pomohla zmenšiť sociálne nerovnosti medzi regiónmi únie


Dátum: 10.02.2022

Obrázok k aktualite  Kohézna politika pomohla zmenšiť sociálne nerovnosti medzi regiónmi únie

Najnovšia správa Európskej komisie (EK) o kohéznej politike Európskej únie (EÚ) ukázala, že táto politika pomohla zmenšiť sociálne nerovnosti medzi regiónmi únie. Vďaka kohéznym fondom sa očakáva, že hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v menej rozvinutých regiónoch do roku 2023 stúpne o päť percent. Rovnaké investície zároveň podporili 3,5-percentnú redukciu rozdielu medzi HDP na obyvateľa desiatich percent najmenej rozvinutých a desiatich percent najviac rozvinutých regiónov únie. EK o tom informovala v správe, ktorú v stredu zverejnila na svojej webovej stránke.

Správa o kohéznej politike ďalej napríklad ukázala, že podiel financií z kohéznych fondov na celkových verejných investíciách vzrástol z 34 percent v programovacom období rokov 2007 - 2013 na 52 percent v programovacom období 2014 - 2020. Vyplýva z nej aj to, že v rokoch 2012 až 2019 počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením v Európskej únii klesol o 17 miliónov.

„Správa jasne ukazuje dôležitosť kohéznej politiky v podpore konvergencie a zmenšovania nerovností medzi krajinami a regiónmi v EÚ. Mapovaním oblastí, v ktorých členské štáty musia urobiť viac, nám správa umožňuje učiť sa z minulosti, aby sme boli lepšie pripravení pre výzvy budúcnosti,“ uviedla eurokomisárka pre kohéziu a reformy Elisa Ferreira.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu