Kohézna politika po roku 2027 má pomôcť regiónom s automobilovým priemyslom


Dátum: 12.12.2023

Obrázok k aktualite Kohézna politika po roku 2027 má pomôcť regiónom s automobilovým priemyslom
Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok vyzvali, aby sa politika súdržnosti po roku 2027 zamerala na regióny EÚ závislé od odvetví, ktoré prechádzajú významnou transformáciou, ako je automobilový priemysel.

Za iniciatívnu správu o potrebe aktualizovanej politiky súdržnosti po roku 2027, ktorá podporí regióny najviac postihnuté dopadom zelenej a digitálnej transformácie, zahlasovalo 548 poslancov, 33 bolo proti a 18 sa zdržalo hlasovania. EP tvrdí, že regióny závislé od automobilového priemyslu si zaslúžia rovnakú cielenú pomoc, akú kohézna politika poskytovala uhoľným regiónom, a že je potrebné posilniť a lepšie financovať fond pre spravodlivú transformáciu na podporu regiónov závislých od automobilového priemyslu a súvisiace odvetvia dodávajúce súčiastky a služby po roku 2027. Podľa poslancov politiku súdržnosti treba aktualizovať tak, aby zahŕňala politické ciele súvisiace s priemyselnou transformáciou, a bola pripravená pomôcť pri cielených opatreniach vo všetkých regiónoch závislých od odvetví, ktoré prechádzajú významnou transformáciou v dôsledku súbežného prechodu na zelenú a digitálnu ekonomiku. Poslanci naznačili, že dekarbonizácia cestnej dopravy si vyžaduje transformáciu celého hodnotového reťazca automobilového priemyslu.

Preto stratégia prechodu na novú mobilitu musí obsahovať plán rekvalifikácie a zvyšovania úrovne zručností pracovníkov vzhľadom na očakávanú stratu zamestnanosti v automobilovom priemysle. Osobitný dôraz treba klásť na pomoc regiónom trpiacim vyľudňovaním, únikom mozgov a hospodárskou stagnáciou. Zákonodarcovia vyzvali Európsku komisiu, aby zjednodušila súvisiace podávanie finančných správ pomocou zjednodušeného vykazovania nákladov. Zníženie byrokracie je potrebné aj na zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania s mikropodnikmi, malými a strednými podnikmi a malými spoločnosťami so strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré predstavujú väčšinu spoločností v automobilovom priemysle, ktoré budú touto transformáciou obzvlášť ovplyvnené. Parlament pripomenul, že EÚ patrí medzi najväčších svetových výrobcov motorových vozidiel. Automobilový priemysel vytvára v Únii viac ako 7 % HDP, zatiaľ čo v niektorých regiónoch predstavuje až 25 % HDP. Zahŕňa tiež viac ako 6 % európskej zamestnanosti, ktorá poskytuje priame a nepriame pracovné miesta 13,8 miliónom Európanov a je najväčším súkromným investorom do výskumu a vývoja v EÚ. Z približne 3000 spoločností v automobilovom priemysle je 2500 malých a stredných podnikov.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu