Keď sa závody menia na smart fabriky


Dátum: 18.10.2023

Obrázok k aktualite Keď sa závody menia na smart fabriky

Aby výrobné podniky prežili, musia úspešne zvládnuť digitálnu transformáciu. Pomôcť im v tom môže  aj spoločnosť, ktorá  patrí k lídrom v priemyselných inováciách s vlastným výskumno-vývojovým strediskom a vývojovým tímom.

Predstavuje one-stop shop v oblasti digitalizácie priemyslu a je silným partnerom výrobných a logistických spoločností. Zameriava sa najmä na automatizáciu internej logistiky, optimalizáciu výrobných a logistických procesov, konštrukčné a materiálové inžinierstvo, nástroje digitálneho podniku či komplexné riešenia pre Smart Factory. Svojim výskumom otvára dvere do digitálneho a virtuálneho sveta a mení výrobné závody na inteligentné fabriky.
V rámci výskumno-vývojovej časti projektu vyvinula univerzálny senzorický systém pozostávajúci z kontrolóra, sady senzorov pre implementáciu princípov Industry 4.0/Smart Factory pre existujúce výrobné a logistické systémy, vrátane senzorického aparátu pre špeciálne fyzikálne podmienky a tiež riadiaceho a vyhodnocovacieho systému.

Spoločnosť inovovala univerzálny senzorický systém do výroby, vďaka čomu získala produkt s novými funkcionalitami, ktoré nemajú konkurenciu na európskom trhu. Viac informácií nájdete na https://www.asseco-ceit.com/

Názov projektu: Inteligentné senzorické štruktúry pre autonómne produkčné systémy

Prijímateľ: Asseco CEIT, a. s
Partneri projektu: GA Drilling, a. s., Žilinská univerzita v Žiline

Nenávratný finančný príspevok z ERDF: 999 413 eur 

Miesto realizácie projektu: Trnava, Žilina

Ukončenie realizácia projektu: august 2023

Projekt je realizovaný prostredníctvom MH SR v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel.

smart1


 
smart
 
Skočiť na hlavné menu