„Karpatské koľajky – po stopách úzkokoľajových železníc v Karpatoch


Dátum: 06.05.2022

Obrázok k aktualite „Karpatské koľajky – po stopách úzkokoľajových železníc v Karpatoch
Karpatské koľajky – po stopách úzkokoľajových železníc v Karpatoch
Krátky popis: Karpatské železničky. Projekt pozostával z vytvorenia spoločnej výletnej trasy spájajúcej atrakcie partnerov projektu. Trasa vedie od zastávky úzkorozchodnej železničky Majdan, cez Balnicu (cesta úzkorozchodnou železničkou), do Osadného pozdĺž trasy úzkorozchodnej železničky Osadné-Udava (pešo alebo na bicykli) a ďalej do Zemplínskych Hámrov (autobus), kde na návštevníkov čaká atrakcia v podobe železničky na kolesách, ktorá ponúka výlet po historickej trase úzkorozchodnej železničky Snina-Vihorlat. Na trase sú rozmiestnené interaktívne monitory s informáciami pre turistov. Opis trasy je dostupný aj v mobilnej aplikácii. Úspechy projektu: vytvorená moderná infraštruktúra služieb cestovného ruchu, zachované historické objekty, nový produkt cestovného ruchu – výletná trasa Majdan-Balnica-Osadné-Zemplínske Hámre.
PLSK_karpackie_kolejki2
Prijímateľ:  FUNDACJA BIESZCZADZKIEJ KOLEJKI LEŚNEJ, OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, OBEC OSADNÉ

Celkové oprávnené náklady projektu:  1 303 355,29 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   1 107 851,91 EUR (príspevok EFRR)
Vlastné zdroje:  

Operačný program:  Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Doba realizácie projektu: máj 2019 – apríl 2022
 
Skočiť na hlavné menu