K novým zastávkam v Prešove pribudli aj moderné prístrešky


Dátum: 28.05.2024

Obrázok k aktualite K novým zastávkam v Prešove pribudli aj moderné prístrešky
Mesto Prešov s pomocou európskych zdrojov zrekonštruovalo 4 zastávkové nástupištia na Sídlisku III. Vozidlá MHD tu majú konečne vybudovaný vlastný pruh, ktorým zachádzajú k zastávke a nebránia tak v jazde autám za nimi. Na dvoch zastávkach boli dodané aj štyri kusy prístreškov a city-lightov najnovšej generácie. Zastávkový prístrešok s úspornou spotrebouŠtyri zastávky na Sídlisku III prešli výraznou zmenou. Nástupištia MHD na Volgogradskej a Námestí Kráľovnej pokoja v oboch smeroch boli zrekonštruované s pomocou získaného nenávratného finančného príspevku z EÚ.

V rámci rekonštrukcie došlo k vytvoreniu samostatného zastávkového pruhu, čím sa zamedzilo stretu nastupujúcich/vystupujúcich s ostatnými účastníkmi cestnej premávky a zvýšila sa bezpečnosť. Stavebné práce zahŕňali vybudovanie samostatného zastávkového pruhu, osadenie označníkov, stavebné úpravy nástupných plôch zastávok a zastávkových pruhov s vytvorením bezbariérového prístupu v zmysle platnej legislatívy. Predmetom projektu bola rovnako aj úprava polohy trolejovej stopy na týchto zastávkach. Na každej zastávke došlo k prekládke trakčných stožiarov na nové pozície.

Celkové oprávnené výdavky projektu boli vo výške 343 548,33 €, z čoho nenávratný finančný príspevok predstavoval sumu 326 370,91 €. Zvyšné náklady na realizáciu dofinancovalo mesto z vlastných zdrojov. Súčasťou dvoch zastávok sú aj moderné dvojprístrešky z najnovšej generácie mobiliáru a reklamných nosičov od spoločnosti euroAWK. Súčasťou týchto nových prístreškov sú lavičky a opierky vyrobené z tropického dreva. Na konštrukciu bola využitá pevná oceľ, extrudovaný hliník, ako aj 10 milimetrov hrubé bezpečnostné sklo, ktoré by malo zabrániť bežnému vandalizmu. Nové zastávky majú navyše z hľadiska úspory elektrickej energie niekoľkonásobne nižšiu spotrebu ako staršie typy prístreškov. Táto najnovšia generácia zastávkových prístreškov bola v Prešove osadená ako vôbec v prvom meste v rámci Slovenska.

Skočiť na hlavné menu