K elokovanému pracovisku strednej školy v Lomničke pribudne budova za 3 milióny eur


Dátum: 24.01.2023

Obrázok k aktualite K elokovanému pracovisku strednej školy v Lomničke pribudne budova za 3 milióny eur
 K elokovanému pracovisku Spojenej školy v Starej Ľubovni v neďalekej obci Lomnička pribudne nová dvojpodlažná budova na výučbu aj materiálno-technické vybavenie. Ide o súčasť investície vo výške viac ako tri milióny eur v rámci projektu zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry na danej škole. Prešovský samosprávny kraj (PSK) ako jej zriaďovateľ dnes odovzdal zhotoviteľovi stavenisko. Podľa riaditeľa školy Jána Bondru doterajšie priestory v Lomničke na výučbu už vzhľadom na rastúci počet žiakov kapacitne nepostačovali. Navštevuje ich približne sto žiakov z rómskej komunity.

Žiaci študujú v Lomničke v siedmich odboroch, ktoré sú podľa riaditeľa školy zamerané na odbornú aj praktickú prípravu. Predpokladá, že po výstavbe budovy by sa jej kapacita mohla zvýšiť aj na 250. „Prioritne bude budova zameraná na praktickú výučbu a získavanie odborných zručností. Pripravia sa tu dielne, v ktorých bude výučba smerovaná do stolárskych profesií, do lesnej profesie, stavebnej, ale rovnako sa bude venovať aj výrobe konfekcie, teda krajčírstvu, a tiež potravinárskej výrobe,“ povedal dnes pre médiá. Tie chce škola realizovať aj v spolupráci s partnermi v duálnom vzdelávaní.
„Po výstavbe dokážeme skvalitniť výučbu a žiakov lepšie pripraviť, aby sa, keď opustia túto školu ako absolventi, a budú sa uchádzať o nejaké miesta na trhu prácu, dokázali lepšie uplatniť a lepšie sa potom v živote aj niekde presadiť,“ dodal.

Prešovský kraj získal na tento projekt nenávratný finančný príspevok z Integrovaného operačného programu (IROP) v rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov Európskej komisie a Svetovej banky Catching-up Regions. Podľa predsedu PSK Milana Majerského idú v rámci projektu približne tri milióny eur na stavbu a 400-tisíc eur na technické vybavenie školy. „V základnej škole v Lomničke je okolo 900 žiakov. Títo žiaci po skončení základnej školy potrebujú aj dobré kvalitné stredné odborné vzdelanie. Ak ho budú mať dostupné a blízko, budeme mať väčšiu istotu, že školu budú aj navštevovať a že potencionálni žiaci túto školu aj skončia,“ zdôvodnil potrebu realizácie projektu.

Nenávratný finančný príspevok z iniciatívy pomôže aj ďalším školám v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Okrem staroľubovnianskej napríklad aj SOŠ elektrotechnickej v Poprade-Matejovciach či Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove. Zámerom je realizácia projektov zameraných na zlepšenie ich vzdelávacej infraštruktúry.

Zdroj: SITA

 


Skočiť na hlavné menu