Jarný RoadTrip 2023 má víťazov!


Dátum: 12.06.2023

Obrázok k aktualite Jarný RoadTrip 2023 má víťazov!
Úrad vlády SR realizoval v marci aktivitu zameranú na študentov tretích ročníkov stredných škôl pod názvom Jarný RoadTrip 2023.
 

Cieľom RoadTripu 2023 bolo prostredníctvom prednášok priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v ich regióne a zoznámiť ich s princípmi čerpania fondov. Súčasťou prednášky bol aj projekt „Škola EÚ“ so základnými informáciami o fungovaní EÚ. Hlavným cieľom aktivity RoadTrip  bolo zviditeľnenie projektov podporených z EÚ a tiež zvýšenie povedomia študentov o výhodách, ktoré máme vďaka členstvu v EÚ.

RoadTrip 2023 odštartoval v pondelok 20. marca v Košiciach. Počas dvoch týždňov sme navštívili ďalších deväť miest, a to Prešov, Bardejov, Starú Ľubovňu, Levoču, Banskú Bystricu, Topoľčany, Levice, Piešťany a Žiar nad Hronom, kde sme 31.marca RoadTrip 2023 ukončili.

Súčasťou stretnutí so študentmi v regiónoch Slovenska bolo aj vyhlásenie súťaže, v rámci ktorej študenti dostali za úlohu vyhľadať projekt z programového obdobia 2014 - 2020 vo svojom meste alebo regióne a popísať ho v detailnej správe. Správa mala obsahovať operačný program, prostredníctvom ktorého bol projekt financovaný, rozpočet a ciele projektu, fotodokumentáciu, prípadne video-dokumentáciu a tiež vlastný pohľad na to, ako projekt zlepšil kvalitu života v ich meste/regióne. Pre víťazov súťaže sú pripravené atraktívne ceny ako notebook, kolobežka a outdoorová kamera.
Do súťaže sa prihlásilo deväť projektov z piatich škôl. Študenti popisovali najmä projekty ako cyklochodník, nemocnica, diaľnica, ekocentrum, obnova školy, či modernizácia električkových tratí.

 
  • Prvé miesto získal projekt tímu tretiakov Adam Durec, Tomáš Genčúr  a Mike Ďatko z Gymnázia   J. Francisciho-Rimavského v Levoči s názvom: Revitalizácia prírodno-ekologického centra Žabia cesta
  • Na druhom mieste sa umiestnil projekt tímu Barbora Bulková, Olívia Lichvárová a Emma Soroková z Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni s názvom: Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúry Ľubovnianskej nemocnice, n. o.
  • Tretie miesto získal projekt tímu Jiří Hrešan, Vladimír Sklenár a Boris Gross z Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni s názvom: Komplexná obnova ZUŠ, Okružná č. 9, Stará Ľubovňa
  
Boli sme vďační za záujem, podnety a otázky, s ktorými sa na nás študenti a profesori obracali.
Hodnotné ceny odovzdáme žiakom a školám osobne.
Výhercom gratulujeme a všetkým školám a študentom veľmi pekne ďakujem za účasť!
 
Skočiť na hlavné menu