Ján Hero: Na pomoc rómskej komunite pôjde v novom programovom období 907 mil. eur


Dátum: 29.03.2023

Obrázok k aktualite Ján Hero: Na pomoc rómskej komunite pôjde v novom programovom období 907 mil. eur
Terénna sociálna práca a komunitné služby prispeli v 150 marginalizovaných rómskych komunitách k lepšiemu zvládaniu životných i sociálnych udalostí, vyššej samostatnosti a učeniu sa novým veciam. Uviedol to v stredu na tlačovej konferencii vo Vysokých Tatrách rómsky splnomocnenec Ján Hero s tým, že na tzv. mäkké projekty, ktoré implementoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, šlo v končiacom sa sedemročnom programovom období celkovo 64,4 milióna eur. V najbližších rokoch pôjde na riešenie rómskej problematiky z fondov Európskej únie približne 907 miliónov eur.

"Okrem prínosu pre marginalizované rómske komunity bol identifikovaný prínos pre všetkých obyvateľov obcí či miest, kde sa projektové aktivity vykonávali. Realizujeme aj jedinečné a inovatívne projekty. Národným projektom Inklúzia v materských školách sme zvýšili zaškolenosť rómskych detí a vytvorili sme most medzi školou a rodinou prostredníctvom rodičovských asistentov, ktorí sa dovtedy nepodporovali," upozornil Hero.

Dodal, že národný projekt Podpora vysporiadania pozemkov sa prvýkrát v histórii Slovenska podujal riešiť otázku vysporiadania vlastníckych vzťahov pod rómskymi obydliami. "Podarilo sa nám vďaka tomu čiastočne vysporiadať a previesť pozemky v 19 obciach. Viac ako 50 obcí sa rozhodlo podať žiadosť o jednoduché pozemkové odbory, čím potvrdili záujem o komplexné vysporiadanie pozemkov v celom osídlení," dodal Hero. V rámci jedného z národných projektov sa podľa neho podľa podarilo zamestnať takmer 7000 ľudí a oddlžiť približne 3000 ľudí. Vznikol tiež nový Atlas rómskych komunít, ktorý zahŕňa 825 obcí na Slovensku.

V novom programovom období bude na komplexné riešenie tejto problematiky vyčlenených z európskych fondov medzi jednotlivé rezorty viac ako 907 miliónov eur. "Chceme prepojiť investičné projekty a tiež prácu s rómskou i nerómskou komunitou. Cieľom je nájsť 60 obcí, kde by sme šli tým komplexným prístupom a využili investičné i neinvestičné opatrenia," dodal Hero.

Starosta obce Jarovnice v okrese Sabinov Florián Giňa pri tejto príležitosti kritizoval niektorých svojich kolegov, ktorí podľa neho nechcú riešiť rómsku otázku. "Ide aj o spoluprácu so zastupiteľstvom, ak starosta nebude mať podporu poslancov, sám nič nezmôže. Treba využiť všetky projekty, mäkké aj investičné, pretože neriešenie tej rómskej otázky dobehne každého," skonštatoval starosta, ktorý v obci pôsobí štvrté volebné obdobie. Dodal, že za posledných sedem rokov sa im okrem iného podarilo zvýšiť zamestnanosť. Kým predtým v osade pracovalo len niekoľko desiatok ľudí, teraz má prácu 700 až 1000 miestnych v závislosti od sezóny.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu