Ján Hero: Javí sa, že pokračuje trend neplnenia úloh zo stratégie inklúzie Rómov


Dátum: 06.04.2023

Obrázok k aktualite Ján Hero: Javí sa, že pokračuje trend neplnenia úloh zo stratégie inklúzie Rómov
Presne rok po prijatí prvého akčného plánu Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 je zrejmé, že bude potrebné posilniť komunikáciu i monitoring plnenia stanovených úloh. Priznal to splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero. Bývalý rómsky splnomocnenec, súčasný poslanec Európskeho parlamentu (EP) Peter Pollák starší upozorňuje, že ani dokonalá stratégia a akčný plán nedokážu zlepšiť situáciu marginalizovaných rómskych komunít (MRK), ak všetci zainteresovaní nevyvinú zvýšené úsilie.

"Pri hodnotení doterajších údajov v rámci prebiehajúcej realizačnej fázy na roky 2022 - 2024 musíme skonštatovať, že stále sa nedarí dostatočne realizovať opatrenia, ktoré si jednotlivé rezorty osvojili v rámci úloh akčného plánu. Akoby pokračoval trend neplnenia," uviedol Hero. Poukázal na to, že aj odporúčania Najvyššieho kontrolného úradu SR vedú k posilneniu komunikácie jeho úradu s ministerstvami a intenzívnejšej kontrole plnenia stanovených úloh. "Berieme si to ako úlohu pre úrad splnomocnenca, priebeh realizácie akčného plánu budeme predkladať aj na rokovanie vlády," povedal splnomocnenec.

Europoslanec Pollák poukázal na to, že žiadna z doterajších stratégií inklúzie Rómov nebola na Slovensku úspešná. "A ani teraz sa nejaví, že by prišlo k potrebnému obratu, ktorý si situácia v rómskych komunitách vyžaduje," skonštatoval. V tejto súvislosti pripomenul prijatie európskej stratégie, obsahujúcej merateľné kritériá, pomáhajúce vyhodnotiť efektívnosť plánov. "Európska stratégia hovorí napríklad, že do roku 2030 by 95 percent všetkých Rómov v Európskej únii malo mať prístup k pitnej vode. Dúfam, že SR sa k tomuto číslu čo najskôr priblíži, zatiaľ sme však veľmi ďaleko," poznamenal.

Vyzval na vyššiu zanietenosť realizácie schválených opatrení. "Jednoducho, nestačí mať ambíciu, nestačí mať krásnu stratégiu ani stámilióny eur na jej plnenie. Potrebujeme vzbudiť obrovský záujem všetkých zainteresovaných, aby mali záujem niečo urobiť," zdôraznil Pollák.

Prvý akčný plán aktuálnej Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030, obsahujúci úlohy na roky 2022 - 2024, schválil kabinet 6. apríla 2022. Akčný plán navrhol úlohy v piatich prioritných oblastiach - zamestnanosť, vzdelávanie, zdravie, bývanie i boj s protirómskym rasizmom. Stanovil aj subjekty, zodpovedné za implementáciu. V každej oblasti tvorili plán pracovné skupiny, zastúpené ministerstvami, štátnymi inštitúciami, mimovládnym sektorom a samosprávou.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu