J. Horecký: Čoskoro spustíme výzvu zameranú na pomáhajúce profesie v školách


Dátum: 12.05.2023

Obrázok k aktualite J. Horecký: Čoskoro spustíme výzvu zameranú na pomáhajúce profesie v školách
V najbližších dňoch spustia výzvu zameranú na pomáhajúce profesie v školách. Potvrdil to dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký. Komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 na svojom prvom zasadnutí schválila zámer národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 v celkovej alokácii 259,3 milióna eur. "Projekt pomôže udržať pozície školských podporných tímov, pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov v materských, základných a stredných školách, ako aj školských digitálnych koordinátorov," spresnili z ministerstva školstva.

Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu umožní školám pokračovať v podpore existujúcich pozícií, ktoré sa vytvorili v rámci doteraz realizovaných schém podpory, teda z viacerých národných projektov a z Plánu obnovy a odolnosti SR. "Prostredníctvom pôsobenia pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov, rodičovských asistentov či členov školských podporných tímov tak podporíme zabezpečenie rovností príležitostí vo vzdelávaní. Vďaka školským digitálnym koordinátorom zas prispejeme k digitálnej transformácii vzdelávania," uviedol Horecký.

Výzva pre školy bude vyhlásená v najbližších dňoch a bude otvorená pre materské, základné aj stredné školy. V projekte sú vyčlenené finančné prostriedky na udržanie súčasných pozícií a zároveň zvýšenie pozícií v školských podporných tímoch a asistentov približne o 1000 pozícií, taktiež udržanie súčasných pozícií školského digitálneho koordinátora a postupné rozšírenie tejto pozície na ďalších školách.

Projekt je nastavený na postupné preklápanie pozícií do financovania zo štátneho rozpočtu. V rámci štátneho rozpočtu sa plánuje zvyšovanie pozícií od 1. septembra (najmä asistentské pozície) a od 1. septembra 2026 (najmä školské podporné tímy). "Predlžovanie zmlúv s jednotlivými školami nastane počas projektu na základe toho, ako bude v danom roku nastavené aktuálne financovanie zo štátneho rozpočtu," vysvetlil Horecký.

Financovanie týchto pozícií zo štátneho rozpočtu je súčasťou zavádzania nového systému nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní, ktorý je súčasťou novely školského zákona, ktorú 9. mája schválila Národná rada SR.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu