Istebnícku ulicu v Trenčíne spojila s hrádzou nová cyklotrasa za 219.000 eur


Dátum: 06.08.2023

Obrázok k aktualite Istebnícku ulicu v Trenčíne spojila s hrádzou nová cyklotrasa za 219.000 eur
Cyklistická komunikácia, ktorá spája cyklotrasu z hrádze Váhu, tzv. Važskú magistrálu, s Istebníckou ulicou je dokončená. Z oboch strán nového železničného mosta pribudol vstup a výstup na hrádzu. Ďalej sa dá napojiť na cyklotrasu do Nemšovej alebo opačným smerom na starý železničný most, prípadne na cyklistickú komunikáciu na Ul. Ľ. Stárka. Smerom od hrádze pokračuje nová cyklotrasa popri železničnej trati k Istebníckej a ďalej až k Vlárskej ulici.


V rámci tejto investičnej akcie pribudol aj jeden priechod pre chodcov a tiež pre cyklistov. Existujúce verejné osvetlenie sme doplnili novými svetelnými bodmi. Vysúťaženým zhotoviteľom stavebných prác za takmer 219 tisíc eur bola spoločnosť COLAS Slovakia. Mesto získalo na realizáciu projektu „Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: SO Vážska magistrála – Istebnícka“ nenávratný finančný príspevok z Európskej únie. Rozhodlo o tom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program.
Skočiť na hlavné menu