Inovácie v podniku využíva aj odborná škola


Dátum: 26.08.2022

Obrázok k aktualite Inovácie v podniku využíva aj odborná škola


Názov projektu: Rozvoj podnikania spoločnosti HALDY - PLUS, spol. s r. o., spoluprácou so strednou odbornou školou
 


haldy
Študenti grafiky digitálnych médií si môžu počas praktického vyučovania vyskúšať najmodernejšiu technológiu používanú v digitálnej potlači obalových materiálov. Spolupráca výrobcu obalových materiálov so Strednou odborovou školou technickou v Humennom začala obstaraním modernej a inovatívnej technológie v rámci projektu Rozvoj podnikania spoločnosti HALDY – PLUS. K hlavným výrobkom spoločnosti patria obaly z papiera či z vlnitej lepenky s možnosťou viacfarebnej potlače a škatúľ z papiera a lepenky. Nová technológia pomohla spoločnosti zefektívniť výrobný proces digitálnej potlače obalových materiálov a študentom získať prax. Viac informácií nájdete na www.haldy.sk.
  • názov projektu: Rozvoj podnikania spoločnosti HALDY - PLUS
  • prijímateľ: HALDY - PLUS, spol. s r. o.
  • miesto realizácie: Humenné
  • dátum začatia realizácie projektu: 03/2021
  • dátum ukončenia projektu: 12/2021
  • nenávratný finančný príspevok z ERFD: 166 600 eur
  • operačný program: Integrovaná infraštruktúra
haldy1
Projekt bol realizovaný v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra z výzvy zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Prešovskom kraji. Prijímatelia si mohli v rámci svojich projektov nakúpiť dlhodobý majetok a inovovať svoje produkty a procesy vo vybraných oblastiach priemyslu a služieb. Zároveň umožnili strednej odbornej škole bezodplatne využívať nadobudnutý majetok na praktické vyučovanie žiakov a poskytnúť školenia pre učiteľov a majstrov odbornej školy.

Skočiť na hlavné menu