Informačný seminár národného projektu „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov“ v Žiline


Dátum: 06.11.2019

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno- poradenským centrom pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár národného projektu „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov“.

Termín a miesto konania: 6. novembra 2019 (streda) o 9:00 hod., Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina

Účasť na seminári je bezplatná. V prípade záujmu zúčastniť sa tohto seminára, prosím, vyplňte do 23.10.2019 priložený prihlasovací formulár po kliknutí na tento odkaz TU.

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť.


Skočiť na hlavné menu