Informačný seminár "Nakladanie s odpadmi pre obce a obecné podniky“ v Trnave


Dátum: 30.04.2019

Centrum Kontinuálneho Vzdelávania v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Trnavského samosprávneho kraja Vás pozývajú na seminár „Nakladanie s odpadmi pre obce a obecné podniky“, ktorý sa uskutoční dňa 30. apríla 2019 o 9:00 hod na Úrade Trnavského samosprávneho kraja.

V prípade záujmu je potrebné sa prihlásiť na seminár prostredníctvom online prihlasovacieho formulára, ktorý je súčasťou priloženej pozvánky.

Seminár prebieha v rámci projektu Efektívna environmentálna politika v regióne – ENVIREG z OP EVS.  Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Pozvánka a program


Skočiť na hlavné menu