Informačný seminár k výzve „WIFI pre Teba“ v Trnave


Dátum: 05.11.2019

Informačno-poradenské centrum Trnavského samosprávneho kraja Vás v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pozývajú na informačný seminár k výzve OPII-2018/7/1-DOP „WIFI pre Teba“, ktorý sa uskutoční dňa 5. novembra 2019 na Úrade Trnavského samosprávneho kraja.

Účasť na seminári je bezplatná. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 29. októbra 2019 prostredníctvom online prihlasovacieho formulára.

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť.


Skočiť na hlavné menu