Informačný seminár k výzve na zakladanie kreatívnych centier v Košiciach


Dátum: 06.08.2019

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v programovom období 2014-2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre územie Košického kraja organizujú INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom IROP-PO3-SC31-2019-49 zameranú na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents).

 

Termín a miesto konania:

6. august 2019 (utorok), Košice o 9:30 hod.

Námestie Maratónu mieru 1, Divízna budova (miestnosť číslo 310)

 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Pozvánka a program seminára.


Skočiť na hlavné menu