Informačný seminár k výzvam z OP KŽP na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a na výstavbu zariadení OZE v Žiline


Dátum: 28.02.2020

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia  a Informačno-poradenské centrum Prešovského samosprávneho kraja pre EŠIF Vás pozývajú na informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

  1. s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60 zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW 
  2. s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61 zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE.

Termín a miesto konania: 

  • 28.02.2020 o 10.00 Žilina (piatok)
  • Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina

Program:

  • 09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov
  • 10:00 – 11:30 Základné informácie o výzve
  • 11:30 – 12:00 Diskusia a osobné konzultácie

Svoju účasť , prosíme potvrdiť zaslaním e-mailu na adresu: opkzp@siea.gov.sk v termíne do 21.02.2020 do 12.00 h. Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom.

Tešíme sa na Vašu účasť.


Skočiť na hlavné menu