Informačný prístrešok pre turistov v obci Mlynky


Dátum: 15.11.2023

Obrázok k aktualite Informačný prístrešok pre turistov v obci Mlynky
Mlynky
Názov projektu Informačný prístrešok pre turistov v obci Mlynky
Kód projektu 309070BXG3
Prijímateľ Názov Obec Mlynky
Sídlo Prostredný Hámor 324
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.5
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Košický kraj Okres Spišská Nová Ves Obec Mlynky  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
 
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
22.05.2023 30.06.2023
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 9090,80 EUR
Z toho NFP 6062,07 EUR
Vlastné zdroje 3028,73 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu je, aby bolo v obci informačné miesto poskytujúce turistom všetky potrebné informácie k turistickým trasám, cyklistickým trasám, športovým aktivitám, k rôznym službám poskytovaným v obci Mlynky a jej okolí. Zvýši sa tým dostupnosť potrebných informácií k spoznávaniu juhu Slovenského raja a tieto informácie budú sústredené na jednom mieste, čím vznikne tzv. samoobslužné informačné centrum. Zároveň sa skultúrni a zatraktívni centrum obce Mlynky, čím stavba priláka širokú verejnosť.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu je informačný prístrešok pre turistov, je navrhovaný ako prízemný objekt s ihlanovou strechou a nízkym sklonom strešných rovín. Prístrešok má tvar šesťuholníka, kde dĺžka jednej strany je  1,8 m, výška prístrešku 2,76 m. Najprv bude upravený terén a vybudované betónové pätky na ukotvenie drevenej konštrukcie prístrešku. Obvodové múry z drevených dosák s prvkami krovu tatranského profilu. Krov prístrešku drevený, zastrešenie asfaltovým šindľom. Vstup k objektu bude riešený priamo z verejného priestranstva a komunikácie. Podlahu prístrešku bude tvoriť zámková dlažba. Vo vnútri bude drevený pultík a osadené dve lavičky, na stenách budú informačné mapy a propagačné materiály. Pred prístreškom budú dva stojany na bicykle, smetný kôš a informačný smerovník. Celý prístrešok bude súčasťou miestneho detského ihriska.

Skočiť na hlavné menu