IEP: Budovanie informačných centier v národných parkoch by malo stáť 25 mil. eur


Dátum: 22.08.2022

Obrázok k aktualite IEP: Budovanie informačných centier v národných parkoch by malo stáť 25 mil. eur
Na území národných parkov je potrebné dobudovať návštevnícke a informačné centrá. Investícia sa odhaduje na približne 25 miliónov eur. Jej financovanie je plánované z eurofondov. Jestvujúce návštevnícke centrá by sa mali obnoviť a modernizovať, aby spĺňali medzinárodné štandardy. Vyplýva to z analýzy Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) Národné parky 21. storočia.

V národných parkoch podľa IEP chýba lepšia sieť náučných chodníkov a informačných tabúľ. Už existujúcu sieť treba obnoviť. "Národné parky by mali tiež zvyšovať kvalitu svojich služieb modernizáciou resp. rekonštrukciou existujúcich turistických centier, údržbou turistických značených chodníkov, ale aj napríklad zabezpečením dobrej dostupnosti verejných toaliet," tvrdia analytici.

Odporúčajú, aby sa správy národných parkov sústredili na svoje hlavné činnosti. Ostatné služby by tak mali byť poskytované vo forme koncesií. "Podnikateľské činnosti, ktoré nesúvisia priamo so správou územia, by mali byť zabezpečované prostredníctvom koncesií. Môže sa jednať o gastronomické služby alebo hotelierstvo," priblížil inštitút.

Okrem toho je podľa analytikov potrebné investovať aj do propagácie alebo do zázemia. "Menej navštevované národné parky majú potenciál osloviť časť turistov, ktorým vadí vysoká návštevnosť preťažených národných parkov," skonštatovali. Zároveň dodali, že propagácia by sa mala zamerať na zvýraznenie silných stránok daného regiónu.

Národné parky by mali podporovať rozvoj ubytovacích kapacít regiónu a iných turistických služieb. Riešením dopravných zápch a nedostatku parkovacích miest v chránených územiach by mohlo byť vybudovanie záchytných parkovísk mimo hlavných turistických centier. Zabezpečiť by sa mala ekologická a frekventovaná hromadná kyvadlová doprava na začiatky turistických chodníkov alebo atrakcií. "To by riešilo aj častý problém s nemožnosťou využitia verejnej prepravy medzi východiskovými miestami turistických trás," podotkli analytici.

IEP tvrdí, že investície do národných parkov budú smerovať aj do bezpečnosti návštevníkov. Zamerajú sa najmä na zabezpečenie smetných košov, dostupnosť ochranných prostriedkov ako spreje proti medveďom alebo lepšie osvetlenie obývaných miest.
 
Investície je možné financovať z rozpočtu riadiacej organizácie alebo z rôznych fondov. Prevádzkové náklady si však budú správy národných parkov kryť z vlastného rozpočtu, uviedol inštitút. Na úvodné investície by sa mali využiť napríklad zdroje z nového operačného programu, z ktorého časť bude môcť byť použitá na budovanie turistickej infraštruktúry.

"Zároveň bude potrebné, aby si NP vytvárali aj rezervy v prípade neočakávaných výpadkov príjmov ako napr. v prípade pandémie. V takýchto prípadoch by sa mali snažiť znižovať vlastné náklady a šetriť," poukázal.
 
Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu