Humenné sa púšťa do projektov z eurofondov za viac ako 1,3 milióna eur


Dátum: 23.02.2022

Obrázok k aktualite Humenné sa púšťa do projektov z eurofondov za viac ako 1,3 milióna eur
Zlepšiť prostredie a podmienky pre život sa mestu Humenné podarí tento rok aj vďaka ďalším projektom financovaným zo zdrojov Európskej únie. Ako informoval primátor Miloš Meričko na sociálnej sieti, samospráva uspela hneď v niekoľkých výzvach. Celková výška eurofondových finančných prostriedkov, ktoré mesto preinvestuje, predstavuje viac ako 1,3 milióna eur.

"Začiatkom tohto týždňa nám bol odsúhlasený projekt na regeneráciu vnútroblokových sídliskových priestorov, zameraný tiež na tvorbu a ochranu zelene. Skvalitňovať životné prostredie s využitím eurofondov budeme na Dobrianskeho ulici a Laboreckej ulici," priblížil Meričko s tým, že na týchto priestranstvách sa spevnia jestvujúce plochy a chodníky, vynovia sa oddychové zóny vrátane herných prvkov, pribudne mobiliár i zeleň. Výška nenávratného finančného príspevku (NFP) predstavuje sumu takmer 636.000 eur.

Ďalším úspešným projektom s výškou NFP v sume bezmála 395.000 eur je riešenie energetickej úspornosti Centra voľného času Dúha. "Pôjde o komplexné zateplenie obvodového plášťa a strechy, o uskutočnenie nevyhnutných búracích prác a povrchových úprav, o hydroizoláciu strechy, výmenu okien, dverí a klampiarskych výrobkov," ozrejmil primátor.

V programe "Kvalita životného prostredia" získalo mesto financie vo výške približne 188.000 eur na projekt náhrady nepriepustných povrchov za priepustné. Ide o úpravu medzigarážových priestorov v lokalite ulíc Laborecká, Mierová, Sokolovská a za ústredňou TKR. Ako Meričko informoval, na žiadosť obyvateľov sa na týchto priestranstvách urovná terén a osadia sa zatrávňovacie tvárnice s vododozádržnou funkciou.

Vďaka NFP v sume takmer 152.600 eur tiež samospráva vybuduje nové komunikácie v rómskej osade Podskalka, projekt zároveň rieši aj vybudovanie nových chodníkov na Valaškovskej a Čapajevovej ulici.

Ako pre TASR doplnil Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu, spolufinancovanie všetkých projektov je vo výške piatich percent, vzhľadom na neustály nárast cien energií a cien stavebných materiálov však samospráva očakáva použitie vlastných zdrojov na "omnoho vyššej" úrovni. "Spomínané projekty prechádzajú fázou verejných obstarávaní," uzavrel.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu