HUMENNÉ: Práce na cyklomoste cez Laborec pokračujú podľa harmonogramu


Dátum: 03.08.2023

Obrázok k aktualite HUMENNÉ: Práce na cyklomoste cez Laborec pokračujú podľa harmonogramu
a prvý pohľad sa zdá, že výstavba cyklomosta cez Laborec už všetko podstatné obsahuje. Viditeľné parametre premostenia rieky sú už dávnejšie realitou, pracovný ruch však neutícha.

V riečnom kilometri 66,55 vzniklo premostenie 76,5 metra, celková dĺžka mosta je vymeraná na 87,5 metra, šírka lávky je 6,05 metra.

Práce pokračujú podľa harmonogramu. Potvrdil to kontrolný deň (1. augusta) za účasti primátora mesta Miloša Merička, za zhotoviteľa Ingsteel Bratislava boli prítomní Branislav Filo (riaditeľ divízie), Karol Jadaš, Marek Janoško (stavebný dozor), Slovenský vodohospodársky podnik zastupovala Ivana Harvanová, Odbor územného plánovania, výstavby, životného prostredia, dopravy a zelene MsÚ Tatiana Mašková.

Mostný objekt sa momentálne nachádza finálnej fáze. Mostné dielce sú spojené zvarmi, montážnymi spojmi, momentálne prebieha oprava náterov. Osadené boli ťahadlá, sú už zaktivované. Počnúc stredou 2. augusta sa začnú inštalovať bezpečnostné prvky – zábradlia, nerezové siete. Po ich dokončení príde na rad úprava mostnej vozovky, nanášanie protisklzového náteru. Po týchto prácach bude celá časť oceľovej konštrukcie mostného objektu hotová. Priebežne so súčasným stavom sa realizujú práce na dobudovaní cyklochodníkov (z oboch strán cyklomosta – ulice Jasenovská, Štefánikova), ktoré sa budú na premostenie napájať. Ich dokončenie sa plánuje v auguste.

Cyklomost i cyklochodníky budú osvetlené, na zábradlí pomocou LED svietidiel.
Cyklomost - kontrolný deň (1.8.)

Po odovzdaní mostného objektu je naplánovaná kolaudácia. Doba výstavby je 12 mesiacov (do októbra 2023).

Krátke video z kontrolného dňa na cyklomoste: Kontrolný deň na cyklomoste 1.8.2023

Cyklomost - kontrolný deň (1.8.)
Rozpočet stavby je 1,89 milióna eur, z toho 95 percent tvoria eurofondy a päť percent sú mestské finančné zdroje.


Skočiť na hlavné menu