Humenné dokončilo výstavbu viacerých ciest a chodníkov


Dátum: 19.05.2023

Obrázok k aktualite Humenné dokončilo výstavbu viacerých ciest a chodníkov
Investičné aktivity mesta Humenné plynulo prechádzajú do roku 2023. Medzi dokončené akcie patrí aj „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Humenné v prostredí marginalizovaných rómskych komunít“ výstavbou novej miestnej cesty v lokalite Podskalka, chodníkov až na ulice Valaškovská a Čapajevova, čím sa zabezpečí prakticky súvislý prechod pre peších až do centra mesta.

DOKONČENÉ STAVBY v lokalite Podskalka a na Valaškovciach ::: Samospráva :::  Aktuality a oznamy ::: Mesto Humenné ::: www.humenne.sk

Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Celková cena diela bola 172 440 eur s DPH, spolufinancovanie z prostriedkov humenskej samosprávy bolo vo výške 5%.

Stavba sa oficiálne odovzdala koncom septembra 2022, realizátorom prác bola firma Eurovia SK, a.s.

Kolaudované boli 4 stavebné objekty v rámci dobudovania základnej technickej infraštruktúry mesta Humenné:
Miestna komunikácia Podskalka – dĺžka cesty 158,1 metra, šírka cesty 4 metre, v rátane osadenia obrubníkov a odvodňovacieho žľabu pri MŠ Podskalka. Od štátnej cesty Humenné – Porúbka až k ZŠ s MŠ Podskalka.

Chodník Podskalka – dĺžka chodníka 185,2 metra , šírka chodníka 1,55 metra. Predĺženie chodníka pozdĺž štátnej cesty III. triedy 3832 Humenné – Porúbka, napojenie k už existujúcemu úseku (pri Komunitnom centre).

Chodník Ulica Valaškovská – dĺžka chodníka 322 metrov , šírka chodníka 1,55 metra. Úsek od križovatky Na Podskalku po križovatku Čulenova.

Chodník ulica Čapajevova – dĺžka chodníka 121 metrov, šírka chodníka 1,55 metra. Úsek od križovatky Sninská po križovatku Valaškovská.

Kryt chodníkov a cesty je asfaltový.


Skočiť na hlavné menu