GALANTA: V Strednej odbornej škole technickej vynovili priestory a zlepšili vybavenie učební


Dátum: 20.04.2023

Obrázok k aktualite GALANTA: V Strednej odbornej škole technickej vynovili priestory a zlepšili vybavenie učební
Stredná odborná škola technická v Galante má vynovené priestory a má aj nové vybavenie odborných učební. Trnavský samosprávny kraj investoval do projektu zameraného na kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu a strojárstva 1,8 milióna eur z eurofondov.

Ako informoval odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja, investície smerovali v rámci projektu do troch častí. Prvou bola kúpa vybavenia do odborných učební pre odbor strojárstvo. V dielňach pribudli moderné prístroje na diagnostiku automobilov, obrábacie stroje, bezemisná zvarovňa, ale aj nástroje do iných dielní. Ďalšia časť projektu bola zameraná na stavebné úpravy a rekonštrukciu budov, ktorá zahŕňala rekonštrukciu dielní a prístavby sociálnych zariadení. V rámci projektu bolo zabezpečené aj zníženie energetickej náročnosti budovy školy.

„Pokračujeme v modernizácií a obnove župných stredných škôl, čím zvyšujeme kvalitu vzdelávania v našom kraji. Na zabezpečenie moderných technológií , ako aj na rekonštrukciu priestorov stredných škôl využívame aj európske zdroje," povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Peniaze z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), okrem SOŠ technickej v Galante získali aj viaceré ďalšie stredné školy. Napríklad Stredná zdravotnícka škola v Trnave vytvorila projekt s názvom Férová škola. Rekonštrukciou prešli štyri jazykové učebne, štyri odborné učebne praktického vyučovania, ale aj dve odborné prednáškové učebne. Financie boli určené aj na debarierizáciu priestorov školy a školského internátu.
 
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu